Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Seorang Suami Menahan Nafkah Keluarganya Selama Setahun

Hadits Bukhari 4938

menjual pohon kurma Bani Nadlir & menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun bagi keluarganya. [HR. Bukhari No.4938].

Hadits Bukhari No.4938 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 4939

Sesungguhnya kami tidaklah mewariskan. Dan apa yg kami tinggalkan adl harta sedekah.' Yang dimaksud oleh Rasulullah adl dirinya sendiri. Ar Rahth (sekelompok orang itu) pun berkata, Sesungguhnya beliau telah mengatakan hal itu. Kemudian Umar menghadap ke arah Ali & dan Abbas & berkata, Aku menyumpahkah kalian dgn nama Allah, apakah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah telah mengatakan hal itu?
keduanya menjawab, Ya, beliau telah mengatakan hal itu. Selanjutnya Umar berkata, Aku menceritakan kepada kalian mengenai perkara ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan untuk Rasulullah di dalam harta ini dgn sesuatu yg belum pernah Dia berikan kepada orang lain selainnya. Allah berfirman: 'MAA AFAA`ALLAHU 'ALAA RASUULIHI MINHUM FAMAA AUJAFTUM 'ALAIHI MIN KHAIL.' (QS. Alhasyr. 6).Hingga firman-Nya: 'QADIIR.' Maka harta ini adl murni untuk diri Rasulullah . Dan demi Allah, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dahulu tak pernah memberikannya kepada selain kalian (ahlu bait) & tak pula beliau lebih mementingkan dirinya sendiri daripadsa kalian. Sesungguhnya beliau telah memberikannya & menyerahkannya pada kalian, hingga darinya tersisalah harta ini. Dulu, Rasulullah memberi nafkah tahunan kepada keluarganya dari harta ini, kemudian sisanya beliau ambil & menjadikannya sebagai harta Allah. Begitulah Rasulullah mengisi menjalani kehidupannya. Aku menyumpah kalian dgn nama Allah, apakah kalian mengetahui hal itu?
Mereka menjawab, Ya. Umar kemudian berkata kepada Ali & Abbas, Aku menyumpah kalian dgn nama Allah, apakah kalian juga tahu akan hal itu?
keduanya menjawab: Ya. Umar melanjutkan, Kemudian Nabi wafat & berkatalah Abu Bakar, 'Aku adl wali Rasulullah.' Maka Abu Bakar pun menanganinya. Ia mengelolanya sebagaimana yg diperbuat oleh Rasulullah . Dan ada pun kalian berdua -Umar menghadap ke arah Ali & Abbas- menyangka bahwa Abu Bakar adl begini & begitu. Demi Allah, sesungguhnya dala hal itu Abu Bakar adl telah bertindak benar, berbuat baik & juga rasyid berada di atas kebenaran. Kemudian setelah Abu Bakar Wafat, aku pun berkata, 'Aku adl wali Rasulullah & Abu bakar.' Sehingga aku pun menanganinya selama dua tahun. Aku mengelolanya sebagaimana yg telah diperbuat oleh Rasulullah & Abu Bakar. Kemudian kalian berdua bersepakat mendatangiku. Kamu (Ibn Abbas) mendatangiku untuk meminta bagianmu dari anak saudaramu (maksudnya Rasulullah), & yg ini (Ali) juga mendatangiku untuk meminta bagian isterinya dari jalur bapaknya (maksudnya Rasulullah). Maka aku katakan, 'Jika kalian mau, maka aku akan menyerahkannya pada kalian berdua dgn satu catatan, bahwa di atas kalian berdua terdapat janji Allah. Kalian berdua benar-benar sadar akan apa yg telah diperbuat oleh Rasulullah di dalamnya, & juga apa yg telah diperbuat oleh Abu Bakar serta apa yg aku perbuat sejak aku menanganinya. Kalau tidak, maka janganlah kalian berdua berkata lagi padaku tentang harta itu, 'Berikanlah harta itu pada kami.' Sehingga aku akan menyerahkan harta itu pada kalian berdua. Aku menyumpah kalian berdua dgn nama Allah, apakakah aku menyerahkannya pada keduanya?
sekelompok orang itu pun menjawab, Ya. Kemudian Umar berpaling ke arah Ali & Abbas seraya bertanya, Aku menyumpah kalian dgn nama Allah, apakah aku menyerahkannya pada kalian berdua?
keduanya menjawab, Ya. Umar berkata lagi, Apakah kalian berdua memintaku keputusan selain yg telah kuutarakan tadi?
Demi Dzat yg dgn seijin-Nya langit & bumi tegak, saya tak akan memutuskan peninggalan Rasulullah tersebut dgn keputusan lain hingga kiamat tiba, seandainya kamu berdua tak mampu mengelolanya, tolong kalian berdua serahkan, & saya yg akan menggantikan kalian berdua. [HR. Bukhari No.4939].

Hadits Bukhari No.4939 Secara Lengkap

[[[]]]