Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Pemberian Seorang Wanita Tanpa Izin Dari Suaminya

Hadits ibnumajah 2379

Seorang wanita tak boleh menggunakan uang miliknya tanpa izin suaminya, jika suaminya telah sah menikahinya. [HR. ibnumajah No.2379].

Hadits ibnumajah No.2379 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 2380

Seorang istri tak boleh mensedekahkan hartanya kecuali atas izin suaminya. Apakah kamu sudah meminta izin kepada Ka'b?
ia menjawab: Ya. Rasulullah kemudian mengutus seseorang menemui Ka'b bin Malik suaminya untuk menanyakan: Apakah kamu sudah mengizinkan Khairah untuk bersedekah dgn perhiasan miliknya?
Ka'b menjawab, Ya. Akhirnya Rasulullah pun menerima sedekahnya. [HR. ibnumajah No.2380].

Hadits ibnumajah No.2380 Secara Lengkap

[[[]]]