Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Sumpah untuk Memutuskan Hubungan Silaturahmi

Hadits Abudaud 2847

Tidak boleh ada sumpah atas dirimu, tak boleh ada nadzardalam bermaksiat kepada Tuhan (Allah), & dalam memutuskan hubungan kekerabatan, serta dalam perkara yg tak engkau mampu. [HR. Abudaud No.2847].

Hadits Abudaud No.2847 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2848

Tidak boleh ada nadzar kecuali pada sesuatu yg diharapkan padanya wajah Allah, & tak boleh ada sumpah dalam memutuskan hubungan kekerabatan. [HR. Abudaud No.2848].

Hadits Abudaud No.2848 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2849

Tidak boleh ada nadzar & sumpah dalam perkara yg tak dimiliki anak Adam, & dalam bermaksiat kepada Allah, serta dalam memutuskan hubungan kekerabatan. Barangsiapa yg bersumpah kemudian melihat yg lainnya lebih baik darinya, maka hendaknya ia meninggalkannya & melakukan yg lebih baik darinya, maka sesungguhnya meninggalkannya adl kafarah baginya. Abu Daud berkata; seluruh hadits tersebut berasal dari Nabi : hendaknya ia membayar kafarah untuk sumpahnya kecuali dalam perkara yg tak dipedulikan. Abu Daud berkata; aku katakan kepada Ahmad, Yahya bin Sa'id telah meriwayatkan dari Yahya bin 'Ubaidullah. Kemudian ia berkata; ia meninggalkannya setelah itu, & ia adl orang yg ahli untuk itu. Ahmad berkata; hadits-haditsnya adl hadits-hadits yg munkar, & ayahnya tak dikenal. [HR. Abudaud No.2849].

Hadits Abudaud No.2849 Secara Lengkap

[[[]]]