Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Orang yang Sedang Ihram Tidak Boleh Berisyarat Kepada Orang yang Tidak Ihram Pada Binatang Buruan Sehingga Ia Memburunya

Hadits Bukhari 1695

Apakah ada seseorang diantara kalian yg sedang berihram menyuruh Abu Qatadah untuk memburunya atau memberi isyarat kepadanya?. Mereka menjawab: Tidak ada. Maka Beliau bersabda:
Makanlah sisa daging yg ada itu. [HR. Bukhari No.1695].

Hadits Bukhari No.1695 Secara Lengkap

[[[]]]

Hajji