Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Dari Al Qasim Bin Muhammad, Salim dan Abu Bakar…

Hadits Malik 1056

Bila seorang suami menceraikan isterinya, lalu isterinya telah memasuki masa haid yg ketiga, berarti keduanya telah bercerai. Malik berkata; Beginilah yg berlaku di kalangan kami. [HR. Malik No.1056].

Hadits Malik No.1056 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Malik 1057

Jika seorang isteri diceraikan kemudian dia memasuki masa haid yg ketiga, maka dia telah bercerai dari suaminya & halal untuk menikah lagi. [HR. Malik No.1057].

Hadits Malik No.1057 Secara Lengkap

[[[]]]