Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Abu Barzah Al Aslami Radliyallahu Taala Anhu

Hadits Ahmad 18927

tentang Al Haudh (telaga di surga), apakah engkau pernah mendengar dari Rasulullah tentang hal itu?. Dia menjawab; Ya, aku telah mendengar Rasulullah menyebutkannya bahwa barangsiapa yg mendustakannya(Al Haudh) maka Allah tak akan memberi minum darinya. [HR. Ahmad No.18927].

Hadits Ahmad No.18927 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18928

membaca enam puluh ayat sampai seratus ayat pada saat shalat subuh [HR. Ahmad No.18928].

Hadits Ahmad No.18928 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18929

membaca di shalat zhuhur seratus sampai enam puluh ayat & enam puluh hingga seratus ayat. [HR. Ahmad No.18929].

Hadits Ahmad No.18929 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18930

Siapakah yg mempunyai budak wanita ini?, janganlah mengikuti kami unta atau kendaraan yg telah dilaknat. [HR. Ahmad No.18930].

Hadits Ahmad No.18930 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18931

melaksanakan shalat di siang hari yg panas(shalat Zhuhur) yg kalian sebut sebagai shalat pertama adl ketika matahari bergeser ke barat, adapun untuk shalat 'Ashar adl ketika salah seorang diantara kami pulang ke rumahnya di Madinah sedang matahari masih bersinar terang sepenggalah. Ia melanjutkan; Dan aku lupa apa yg dikatakannya (Rasulullah) di waktu Maghrib & Beliau menyukai untuk mengakhirkan shalat 'Isya serta beliau membenci tidur sebelumnya sebelum ('Isya) & berkata-kata (ngobrol, ngerumpi) setelahnya. Beliau (Rasulullah) menyelesaikan shalat shubuh ketika salah seorang dari kami mengetahui bahwa beliau telah membaca enam puluh hingga seratus ayat. + Keterangan; Orang arab menghitung shalat pertama harian dimulai shalat zhuhur, bukan subuh. [HR. Ahmad No.18931].

Hadits Ahmad No.18931 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18932

Singkirkanlah sesuatu yg membahayakan dari jalan orang Islam. [HR. Ahmad No.18932].

Hadits Ahmad No.18932 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18933

Subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaika (mahasuci Engkau ya Allah & segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tak ada tuhan yg berhak untuk disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu & bertaubat kepada-Mu). Sebagian kami berkata; Sungguh ini adl perkataan yg belum pernah kami dengar dari anda setiap kali selesai majlis. Lalu Rasulullah bersabda:
Ini adl sebuah penghapus dosa terhadap dosa yg terjadi di dalam majlis. [HR. Ahmad No.18933].

Hadits Ahmad No.18933 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18934

aku telah berperang bersama Rasulullah enam, tujuh atau delapan kali, & aku menyaksikan urusannya & Kemudahannya, mundurnya aku & kendaraanku lebih mudah bagiku dari pada aku meninggalkan untaku sehingga perlu dijinakkan kembali & itu sangat sangat menyulitkanku. (Waktu itu) Abu Barzah melaksanakan shalat 'ashar dua rakaat. [HR. Ahmad No.18934].

Hadits Ahmad No.18934 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18935

Kalau kamu mendatangi(untuk berdakwah) penduduk Amman niscaya mereka tak akan memukulimu ataupun menghinakanmu. + Keterangan; Amman, ibu kota Yordania, sekarang. [HR. Ahmad No.18935].

Hadits Ahmad No.18935 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18936

Sesungguhnya yg paling aku takutkan dari kalian adl syahwat menyimpang yg terdapat dalam perut, & kemaluan kalian, & juga fitnah-fitnah yg menyesatkan. [HR. Ahmad No.18936].

Hadits Ahmad No.18936 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18937

Sungguh yg sangat aku takutkan dari kalian adl syahwat keji dari perut, & kemaluan kalian, serta hawa nafsu yg menyesatkan. [HR. Ahmad No.18937].

Hadits Ahmad No.18937 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18938

Aslam(artinya; selamat), mudah-mudahan Allah menyelamatkan mereka. Dan (suku) Ghifar(artinya; terampuni), mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, bukan aku yg mengatakannya akan tetapi Allah ta'ala yg mengatakannya. [HR. Ahmad No.18938].

Hadits Ahmad No.18938 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18939

Manusia atau kabilah yg paling dibenci Rasulullah adl bani Tsaqif & bani Hanifah. [HR. Ahmad No.18939].

Hadits Ahmad No.18939 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18940

orang yg imannya masih sebatas lisannya & belum masuk ke hati, janganlah kalian menggunjing orang-orang muslim, janganlah kalian mencari-cari aurat ('aib) mereka. Karena barang siapa yg selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya, serta barang siapa yg diungkap auratnya oleh Allah, maka Dia akan memperlihatkannya (aibnya) di rumahnya. [HR. Ahmad No.18940].

Hadits Ahmad No.18940 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18941

Pemimpin itu dari bangsa Quraisy, karena apabila mereka dimintakan untuk menyayangi, maka mereka akan menyayangi [HR. Ahmad No.18941].

Hadits Ahmad No.18941 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18942

Apakah kalian kehilangan seseorang?. Mereka menjawab; Ya, wahai Rasulullah, kami kehilangan si fulan & si fulan. Lalu Rasulullah bersabda:
Sedangkan aku kehilangan Julaibib, tolong cari dia!. Maka mereka mencarinya & mereka mendapatkannya telah membunuh tujuh orang kemudian mereka (musuh) berhasil membunuhnya. Maka Rasulullah datang & berdiri dihadapan jenazahnya Julaibib seraya bersabda:
Dia telah membunuh tujuh orang, & kemudian mereka membunuhnya, dia adl termasuk dariku & akupun termasuk darinya. Dia telah membunuh tujuh orang, & kemudian mereka membunuhnya, dia adl termasuk dariku & aku pun termasuk darinya. Kemudian dia dibawa ke hadapan Rasulullah , lalu diletakkan diatas lengan beliau, tak ada alas kecuali lengan Rasulullah hingga dia dikuburkan, & rowi Abu Barzah tak menyebutkan bila jenazahnya dimandikan. [HR. Ahmad No.18942].

Hadits Ahmad No.18942 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18943

Maka barangsiapa yg mendustakannya maka Allah tabaraka wata'ala tak akan memberinya minum darinya. [HR. Ahmad No.18943].

Hadits Ahmad No.18943 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18944

dua orang sahabatnya sedang menyanyi (berpantun) yg salah satunya membalas perkataan yg lain. Orang tersebut(salah satu dari mereka) Berkata; Para penolongku masih saja kelihatan tulangnya, bersembunyi untuk menghindar dari perang tapi malah mati berkalang tanah(mati terkubur). Maka Nabi bersabda; Perhatikan siapa keduanya itu!. Mereka menjawab; Keduanya adl si fulan & fulan!. Maka Nabi berdo'a; Ya Allah, balikkanlah mereka (kuburkan atau matikan) & campakkanlah mereka ke dalam neraka!. [HR. Ahmad No.18944].

Hadits Ahmad No.18944 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18945

membenci tidur sebelum shalat 'Isya & tak menyukai berkata-kata(ngobrol, ngerumpi) setelahnya(setelah 'Isya). [HR. Ahmad No.18945].

Hadits Ahmad No.18945 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18946

Para pemimpin itu dari Quraisy (beliau ulangi perkataan beliau itu hingga tiga kali), mereka tiada akan melakukan(kezhaliman) (beliau ulangi perkataan beliau itu juga hingga tiga kali), bila mereka menghukumi sesuatu mereka akan berbuat adil, & bila kalian meminta belas kasihan mereka akan mengasihi kalian, serta mereka akan selalu menepati janji yg telah mereka janjikan. Maka barang siapa yg tak melakukannya(mengangkat mereka menjadi pemimpin), maka laknat Allah, para malaikat & seluruh manusia akan menimpanya. [HR. Ahmad No.18946].

Hadits Ahmad No.18946 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18947

didatangkan kepada Rasulullah uang dinar yg amat banyak, lalu beliau membaginya. Sementara ada seseorang yg berkulit hitam dgn rambut yg baru dipangkas, memakai baju yg sangat putih serta diantara kedua matanya ada bekas sujud, dia menuju ke hadapan Rasulullah dari arah depan, tapi dia tak mendapatkan apapun dari pembagian Rasulullah, lalu dia datang dari arah belakang beliau, namun juga tak diberikan. Lalu dia berkata; Demi Allah, wahai Muhammad, kamu tak adil dalam pembagian mulai hari ini!. Maka Rasulullah pun marah, kemudian beliau bersabda:
Demi Allah, kalian tak akan mendapatkan orang yg lebih adil dari padaku setelahku.(beliau mengucapkannya hingga tiga kali) kemudian beliau bersabda:
Akan muncul dari arah timur orang-orang yg dia termasuk dari golongan mereka, ciri atau tandanya persis seperti ini, mereka membaca Al Qur'an tetapi bacaannya tak melewati kerongkongannya, mereka keluar dari agama(Islam) sebagaimana panah menembus sasarannya & mereka tak dapat kembali(kepada ajaran Islam). Lalu beliau meletakkan tangannya diatas dadanya seraya bersabda:
Kebiasaan mereka adl membotak rambut, mereka terus keluar hingga keluar orang yg terakhir dari mereka. Maka apabila kalian melihat mereka maka bunuhlah mereka! (beliau mengatakannya hingga tiga kali). mereka adl makhluk yg paling jelek(beliau mengatakannya juga hingga tiga kali). Hammad berkata; Mereka tak dapat kembali(kepada Islam). [HR. Ahmad No.18947].

Hadits Ahmad No.18947 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18948

Nikahkanlah aku dgn anak perempuanmu!. Lalu ia menjawab; Silahkan kehormatan & kemuliaan buatku. Lalu beliau bersabda:
Sungguh aku menginginkannya bukan untukku. Lalu ia bertanya; Lalu untuk siapa wahai Rasulullah?. Beliau bersabda:
Untuk Julaibib. Ia mengatakan; Wahai Rasulullah, aku akan bermusyawarah dulu dgn ibunya. Lalu ia mendatangi istrinya & mengatakan padanya; Rasulullah hendak menikahi putrimu. Istrinya menjawab; Sungguh kehormatan & kemuliaan buatku.Suaminya berkata; Tetapi bukan untuk beliau, beliau melamarkan untuk Julaibib. Istrinya berkata; Apakah Julaibib itu anaknya, apakah Julaibib itu anaknya, apakah Julaibib itu anaknya?, demi Allah, jangan kau nikahkan putrimu dgn Julaibbib!. Ketika ia bangun & hendak melaporkan keputusan istrinya kepada Rasulullah , puterinya berkata; Siapa yg meminangku pada kalian?. Lalu ibunya mengkabarkannya. Lalu puterinya itu berkata; Apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah ?, relakanlah aku sungguh beliau tak akan menyengsarakan aku. Lalu datanglah ayahnya kepada Rasulullah & mengkabari beliau, ia berkata; Nikahkanlah ia!. Lalu Rasulullah menikahkannya dgn Julaibib. Ia Abu Barzah berkata; Lalu Rasulullah keluar untuk berperang hingga peperangan usai & semua atas kehendak Allah, lalu beliau bersabda pada para sahabatnya: Apakah kalian kehilangan seseorang?. Mereka menjawab; Kami kehilangan Fulan, kami kehilangan si fulan. Beliau bersabda:
Lihatlah, apakah kalian kehilangan seseorang?. Mereka menjawab; Tidak. Lalu Rasulullah bersabda:
Tetapi aku kehilangan seseorang, aku kehilangan Julaibib, carilah ia di antara orang-orang yg meninggal. Ia berkata; Lalu mereka mencarinya & berhasil menemukannya diantara tujuh orang musuhnya yg berhasil ia bunuh kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka berkata; Wahai Rasulullah, ini dia diantara tujuh orang yg mati, mereka berhasil ia bunuh lalu mereka membunuhnya. Lalu datanglah Rasulullah & berdiri didekatnya seraya bersabda:
Ia telah membunuh tujuh orang lalu mereka membunuhnya, ia adl bagianku & aku dari golongannya (beliau ulang dua atau tiga kali). Lalu Rasulullah memanggulnya & beliau menguburkannya yg tiada tumpuan kecuali pundak Rasulullah hingga beliau letakkan di tempat kuburnya & tak disebutkan bahwa ia dimandikan. Tsabit berkata dgn tambahan; Hingga di kemudian hari tak ada seorang Anshar yg lebih banyak berderma daripada isterinya, & Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan pada Tsabit, ia berkata; Apakah kalian tahu apa yg diucapkan Rasulullah untuknya?., ia melanjutkan; Allahumma shubba 'alaihal khair shubba, walaa taj'al 'aisyaha kaddan kaddan (Ya Allah berikanlah kebaikan untuk isterinya yg melimpah, & jangan engkau beri dalam kehidupannya kesempitan-kesempitan). Ia berkata; Tiada seorang janda Anshar yg paling banyak berinfak melebihi dia isteri Julaibib. Abu Abdurrahman berkata; Tidak ada seorang yg menceritakan hadits ini kecuali Hammad bin Salamah yg paling baik haditsnya. [HR. Ahmad No.18948].

Hadits Ahmad No.18948 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18949

menyingkirkan gangguan dari jalan. [HR. Ahmad No.18949].

Hadits Ahmad No.18949 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18950

Apakah kamu tahu bahwa dia sedang riya` (agar dilihat orang)?
Maka aku berkata; Allah & rasul-Nya yg lebih tahu! Kemudian beliau menggandeng tanganku kemudian beliau menggabungkan antara dua telapak tangannya, lalu beliau mengangkatnya sejajar dgn ketiaknya lalu meletakkan keduanya lalu beliau bersabda:
Hendaklah kalian mengikuti petunjuk dgn sederhana(seimbang & tengah-tengah) -tiga kali- karena barang siapa yg memberatkan dirinya dalam agama ini maka dia akan kalah. Yazid berkata di Bagdad ada Buraidah Al Aslamy berkata dari Abu Barzah kemudian kembali ke Buraidah. Waki' & Muhammad bin Bakar juga menyebutkannya dari Buraidah Al Aslamy. [HR. Ahmad No.18950].

Hadits Ahmad No.18950 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18951

Yang paling aku takutkan dari kalian adl mengikuti syahwat keji yg bersumber dari perut & kemaluan kalian & mengikuti hawa nafsu yg menyesatkan. [HR. Ahmad No.18951].

Hadits Ahmad No.18951 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18952

Lihatlah sesuatu yg mengganggu manusia di jalanan lalu singkirkanlah. [HR. Ahmad No.18952].

Hadits Ahmad No.18952 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18953

Jangan kau (manemani) memakai unta atau kendaraan yg diatasnya ada laknat dari Allah Tabaraka Wa Ta'ala. [HR. Ahmad No.18953].

Hadits Ahmad No.18953 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18954

aku telah berperang bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sebanyak enam atau tujuh kali, aku menyaksikan urusan & kemudahan beliau, aku pulang bersama dgn kendaraanku ini lebih aku senangi dari pada aku melepaskannya (membiarkannya) sehingga harus dijinakkan kembali, & itu sangat menyusahkanku. Ia berkata; Aku bertanya; berapa raka'at ia shalat?. Ia menjawab; Dua raka'at.' Ia berkata; Ternyata dia adl Abu Barzah. [HR. Ahmad No.18954].

Hadits Ahmad No.18954 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18955

tunjukkan padaku suatu amal yg dapat memasukkan aku ke dalam surga atau yg bermanfaat untukku!. Rasulullah bersabda:
Jauhkanlah gangguan dari jalanan kaum muslimin. [HR. Ahmad No.18955].

Hadits Ahmad No.18955 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18956

Rasulullah melarang tidur sebelum isyak & berbicara setelahnya(shalat 'Isya`). [HR. Ahmad No.18956].

Hadits Ahmad No.18956 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18957

membaca ayat antara enam puluh hingga seratus ayat di shalat subuh. [HR. Ahmad No.18957].

Hadits Ahmad No.18957 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18958

Jauhkanlah gangguan dari jalan, niscaya itu menjadi sedekah untukmu. [HR. Ahmad No.18958].

Hadits Ahmad No.18958 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18959

melaksanakan shalat di siang hari yg panas(shalat Zhuhur) yg kalian sebut pertama adl ketika matahari bergeser ke barat, adapun untuk shalat 'Ashar adl ketika salah seorang diantara kami pulang ke rumahnya di Madinah sedang matahari masih bersinar terang sepenggalah. Ia (Abu Barzah) melanjutkan; Dan aku lupa apa yg dikatakannya (Rasulullah) di waktu Maghrib & Beliau (Rasulullah) menyukai untuk mengakhirkan shalat 'Isya serta beliau membenci tidur sebelumnya (sebelum 'Isya) & berkata-kata (ngobrol) setelahnya. Beliau menyelesaikan shalat shubuh ketika salah seorang dari kami mengetahui bahwa beliau telah membaca enam puluh hingga seratus ayat. [HR. Ahmad No.18959].

Hadits Ahmad No.18959 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18960

merajam salah seorang dari kami yg disebut dgn Ma'iz bin Malik. Bapakku berkata:
Rauh berkata:
Musawir bin Ubaid Al Himmani. [HR. Ahmad No.18960].

Hadits Ahmad No.18960 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18961

Sekiranya engkau mendatangi penduduk 'Oman, tentulah mereka tak menghina & memuulimu. Telah mengabarkan kepada kami Yunus telah mengabarkan kepada kami Mahdy telah mengabarkan kepada kami Jabir Abul Wazi' berkata; Aku mendengar dari Abu Barzah menceritakan dari Nabi , ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus seorang utusan kepada sekelompok penduduk di perkampungan Arab, lalu ia sebutkan hadits tersebut. [HR. Ahmad No.18961].

Hadits Ahmad No.18961 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18962

mengakhirkan shalat isya di sepertiga malam, beliau membenci tidur sebelum isya & ngobrol (mengerumpi) setelahnya, beliau membaca antara seratus hingga enam puluh ayat di shalat subuh & beliau selesai shalat subuh sedang diantara kami mengenali wajah masing-masing. [HR. Ahmad No.18962].

Hadits Ahmad No.18962 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18963

Wahai sekalian manusia yg telah berikrar iman dgn lisannya sedang keimanan belum merasuk kedalam hatinya, janganlah kalian menghina kaum muslimin & jangan mengumbar aib mereka, karena barang siapa yg membuka aib saudaranya maka Allah akan membongkar aibnya, sehingga nampak jelas aibnya di keluarganya. [HR. Ahmad No.18963].

Hadits Ahmad No.18963 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18964

tunjukan suatu amalan yg dapat aku kerjakan!. Beliau bersabda:
Singkirkanlah gangguan dari jalan, itu terhitung menjadi sedekah untukmu. [HR. Ahmad No.18964].

Hadits Ahmad No.18964 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18965

Semua orang aman kecuali 'Abdul uzza bin khathal. [HR. Ahmad No.18965].

Hadits Ahmad No.18965 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18966

aku mempunyai telaga yg luasnya antara ailah & sana'aku telah mendengar, luasnya seperti panjangnya, di surga itu ada dua kanal mengalir yg terbuat dari perak, & yg lainnya dari emas lebih manis dari madu & lebih dingin dari es & lebih putih dari susu, barangsiapa yg meminum darinya dia tak akan haus hingga masuk surga yg ditengahnya terdapat cerek-cerek yg jumlahnya sebanyak gugusan bintang dilangit. [HR. Ahmad No.18966].

Hadits Ahmad No.18966 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18967

Kepemimpinan itu di tangan Quraisy, kepemimpinan itu di tangan Quraisy, kepemimpinan itu di tangan Quraisy, aku berhak atas mereka yg wajib mereka kerjakan, & mereka berhak atas kalian yg wajib kalian lakukan, selama mereka mengerjakan tugasnya (beliau ulang sampai tiga kali) apabila mereka menghukumi, mereka berbuat adil & bila mereka diminta lembut mereka akan bersikap lembut, jika mereka berjanji mereka menetapi, maka barang siapa dari mereka yg tak melakukannya, maka ia mendapat laknat Allah, malaikat & manusia seluruhnya. [HR. Ahmad No.18967].

Hadits Ahmad No.18967 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18968

Bani Ghifar, Allah telah mengampuni mereka, bani Aslam, Allah telah menyelamatkan mereka, bukan aku yg mengatakannya tapi Allah yg memfirmankannya. [HR. Ahmad No.18968].

Hadits Ahmad No.18968 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18969

barang siapa yg mendustakannya maka Allah tiada akan memberinya minum darinya. [HR. Ahmad No.18969].

Hadits Ahmad No.18969 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18970

mendapatkan beberapa uang dinar, lalu beliau membagikannya, di situ ada seorang yg berambut sangat lebat atau hitam sedang diantara kedua matanya terdapat bekas sujud, dia mengenakan dua pakaian putih mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam dari arah sebelah kanan beliau sedang ia tak mendapat bagian apa-apa seraya berkata; Hai Muhammad, engkau tak berlaku adil hari ini. Maka Rasulullah sangat marah sembari bersabda:
Tidak akan kalian dapati seorang yg lebih adil dariku sepeninggalku (beliau ulangi tiga kali). Ia berkata; Ada seorang yg datang dari arah timur ia bercirikan seperti ini; ia membaca Al Qur`an tetapi tak melebihi kerongkongannya, ia melepaskan agama ini sebagaimana anak panah lepas dari busurnya lalu tak kembali, ia berkepala botak, ia akan selalu muncul hingga Dajjal pun datang, maka apabila kalian bertemu dgn mereka maka bunuhlah!, karena mereka adl seburuk-buruk makhluk & penciptaan. Telah mengabarkan kepada kami 'Affan telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah telah mengkabari kami Al Azraq bin Qais dari Syarik bin Syihab berkata; Aku berangan-angan untuk bertemu seorang dari sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam yg dapat menerangkan padaku tentang khawarij, lalu aku bertemu dgn Abu Barzah di hari Arafah di antara beberapa orang sahabatnya, lalu ia sebutkan hadits tersebut. [HR. Ahmad No.18970].

Hadits Ahmad No.18970 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18971

Nikahkanlah aku dgn anak perempuanmu!. Lalu ia menjawab; Silahkan, itu kehormatan & kemuliaan buatku. Lalu beliau bersabda:
Sungguh aku menginginkannya bukan untukku. Lalu ia bertanya; Lalu untuk siapa wahai Rasulullah?. Beliau bersabda:
Untuk Julaibib. Ia mengatakan; Wahai Rasulullah, aku akan bermusyawarah dulu dgn ibunya. Lalu ia mendatangi istrinya & mengatakan padanya; Rasulullah hendak menikahi putrimu. Istrinya menjawab; Sungguh kehormatan & kemuliaan buatku.Suaminya berkata; Tetapi bukan untuk beliau, beliau melamarkan untuk Julaibib. Istrinya berkata; Apakah Julaibib itu anaknya, apakah Julaibib itu anaknya, apakah Julaibib itu anaknya?
(ia mengulanginya dua kali), demi Allah, jangan kau nikahkan putrimu dgn Julaibib. Ketika ia bangun & hendak melaporkan keputusan istrinya kepada Rasulullah , puterinya berkata; Siapa yg meminangku kepada kalian?. Lalu ibunya mengabarkannya. Lalu puterinya itu berkata; Apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah ?, relakanlah aku sungguh beliau tak akan menyengsarakan aku. Lalu datanglah ayahnya kepada Rasulullah & mengabari beliau, ia berkata; Nikahkanlah ia!. Lalu Rasulullah menikahkannya dgn Julaibib. Ia Abu Barzah berkata; Lalu Rasulullah berangkat untuk berperang hingga peperangan usai & semua atas kehendak Allah, lalu beliau bersabda pada para sahabatnya: Apakah kalian kehilangan seseorang?. Mereka menjawab; Kami kehilangan Fulan, kami kehilangan si fulan. Beliau bersabda:
Lihatlah, apakah kalian kehilangan seseorang?. Mereka menjawab; Tidak. Lalu Rasulullah bersabda:
Tetapi aku kehilangan seseorang, aku kehilangan Julaibib, carilah ia di antara orang-orang yg telah gugur. Ia berkata; Lalu mereka mencarinya & berhasil menemukannya diantara tujuh orang musuhnya yg berhasil ia bunuh kemudian mereka membantainya. Lalu mereka berkata; Wahai Rasulullah, ini dia diantara tujuh orang yg mati, mereka berhasil ia bunuh lalu mereka membunuhnya. Lalu datanglah Rasulullah & berdiri didekatnya seraya bersabda:
Ia telah membunuh tujuh orang lalu mereka membunuhnya, ia adl bagianku & aku dari golongannya. Lalu Rasulullah memanggulnya & beliau menguburkannya yg tiada tumpuan kecuali pundak Rasulullah hingga beliau letakkan di liang lahatnya & tak disebutkan bahwa ia dimandikan. [HR. Ahmad No.18971].

Hadits Ahmad No.18971 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18972

Rasulullah melaksanakan shalat zhuhur ketika matahari tergelincir, shalat ashar ketika seseorang pulang ke Madinah sedang matahari masih tampak, & waktu maghrib (Sayyar berkata; Aku lupa dengannya., waktu isya beliau tak pedulikan, beliau akhirkan hingga sepertiga malam, beliau tak menyukai tidur sebelum isyal & berbicara setelahnya, & beliau shalat subuh hingga jika seseorang selesai dari shalatnya, ia mengetahui bekas tempat duduknya & beliau membaca di shalat itu antara enam puluh hingga seratus ayat. Sayyar berkata; Aku tak tahu bacaan itu untuk salah satu dari dua raka'at yg ada atau untuk kedua-duanya. [HR. Ahmad No.18972].

Hadits Ahmad No.18972 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18973

subhanaka allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik (Maha suci engkau ya Allah, syukur pada-Mu aku bersaksi bahwa tiada Illah kecuali engkau, aku bermohon ampunan & bertaubat padamu) Lalu mereka berkata; Wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan suatu ucapan yg engkau belum katakan sebelumnya. Beliau menjawab: Itu adl kafarat (penebus dosa) kalian dalam majelis. [HR. Ahmad No.18973].

Hadits Ahmad No.18973 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18974

Dua orang yg sedang mengadakan transaksi jual beli selama dalam posisi tawar-menawar (masih bisa memilih) selama belum berpisah. [HR. Ahmad No.18974].

Hadits Ahmad No.18974 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 18975

menanyakan kepadamu tentang Al Haudh (telaga di surga), apakah engkau pernah mendengar dari Rasulullah tentang hal itu?. Dia menjawab; Ya, aku telah mendengar Rasulullah menyebutkannya bahwa barangsiapa yg mendustakannya (Al Haudh) maka Allah tak akan memberi minum darinya. [HR. Ahmad No.18975].

Hadits Ahmad No.18975 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Penduduk Bashrah