Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Ibnu Al Muntafiq Radliyallahu Taala Anhu

Hadits Ahmad 25901

sembahlah Allah & jangan kamu sekutukan dgn sesuatupun, dirikan shalat wajib, tunaikan zakat, & berpuasalah pada bulan Ramadan. Jika kamu suka orang-orang melakukan sesuatu (kebaikan) kepadamu, maka lakukanlah kebaikan itu kepada mereka, & jika kamu benci orang-orang melakukan keburukan itu kepadamu, maka jangan kamu lakukan keburukan itu kepada mereka. Kemudian beliau bersabda:
Berikan jalan untukku. [HR. Ahmad No.25901].

Hadits Ahmad No.25901 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25902

Bertakwalah kepada Allah & jangan menyekutukan Allah, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, berhaji ke Baitul Haram, & berpuasa pada bulan Ramadan. Sekarang minggirlah dari jalan pengendara. Abdullah berkata, Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Yunus -yakni Ibnu Abu Ishaq- dia berkata, aku mendengar hadits ini dari Mughirah bin 'Abdullah dari ayahnya seperti itu. [HR. Ahmad No.25902].

Hadits Ahmad No.25902 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Dari Beberapa Kabilah