Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Menyegerakan Berbuka

Hadits Darimi 1637

Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. [HR. Darimi No.1637].

Hadits Darimi No.1637 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Darimi 1638

Apabila malam telah datang & siang telah pergi, kemudian matahari telah tenggelam maka engkau boleh berbuka. [HR. Darimi No.1638].

Hadits Darimi No.1638 Secara Lengkap

[[[]]]