Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Memakan Setiap Binatang yang Bertaring

Hadits ibnumajah 3223

melarang makan semua jenis binatang buas yg bertaring. Az Zuhri berkata, Saya tak mendengar (hadits ini) sampai saya masuk daerah Syam. [HR. ibnumajah No.3223].

Hadits ibnumajah No.3223 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 3224

Memakan binatang buas yg bertaring adl haram. [HR. ibnumajah No.3224].

Hadits ibnumajah No.3224 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 3225

melarang memakan semua jenis binatang buas yg bertaring & setiap jenis burung yg mempunyai cakar tajam. [HR. ibnumajah No.3225].

Hadits ibnumajah No.3225 Secara Lengkap

[[[]]]