Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Tidak Menebang Pepohonan Tanah Haram

Hadits Bukhari 1701

Sesungguhnya Makkah, Allah telah mensucikannya namun orang-orang (Musyrikin Makkah) tak mensucikannya. Maka tak halal bagi setiap orang yg beriman kepada Allah & Hari Akhir menumpahkan darah didalamnya, & tak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Kalau sesorang diberikan kebolehan memerangi Rasulullah di dalamnya katakanlah bahwa Allah Ta'ala telah mengidzinkan kepada RasulNya & tak mengidzinkan kepada kalian. Sesungguhnya Dia (Allah Ta'ala) telah mengidzinkanku pada suatu masa di siang hari kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yg hadir menyampaikan kepada yg tak hadir. Ditanyakan kepada Abu Syuraij: Apa yg dikatakan 'Amru?. Katanya: Aku lebih mengetahui tentang peristiwa itu daripadamu wahai Abu Syuraij: Sesungguhnya di tanah haram ini, Beliau tak akan melindungi orang yg bermaksiat, orang yg (dihukum karena) menumpahkan darah & orang yg mencuri. [HR. Bukhari No.1701].

Hadits Bukhari No.1701 Secara Lengkap

[[[]]]

Hajji