Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Tidur Siang Setelah Jumatan

Hadits Bukhari 5808

Di manakah anak pamanmu?
' Fatimah menjawab; 'Sebenarnya antara saya & dia ada permasalahan, malah dia memarahiku. Setelah itu, ia keluar & enggan beristirahat siang di sini.' Lalu Rasulullah bersabda kepada seseorang; 'Lihatlah, di manakah dia berada! ' Tidak lama kemudian, orang tersebut datang & berkata; 'Wahai Rasulullah, sekarang dia tengah tidur di masjid.' Setelah itu Rasulullah mendatangi Ali ketika ia sedang berbaring, sementara kain selendangnya jatuh dari lambungnya hingga banyak debu yg menempel (di badannya). Kemudian Rasulullah mengusapnya seraya bersabda:
'Bangunlah hai Abu Turab! Bangunlah hai Abu Turab! ' [HR. Bukhari No.5808].

Hadits Bukhari No.5808 Secara Lengkap

[[[]]]