Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Abu Syuraih Al Khuzai Al Kabi Dari Nabi Shallallahu

Hadits Ahmad 25906

Barangsiapa beriman kepada Allah & hari akhir hendaknya ia menghormati tamunya, barangsiapa beriman kepada Allah & hari akhir hendaknya berbuat baik terhadap tetangganya, & barangsiapa beriman kepada Allah & hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. [HR. Ahmad No.25906].

Hadits Ahmad No.25906 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25907

Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah mengharamkan kota Makkah & manusia belum mengharamkannya, maka barangsiapa beriman kepada Allah & hari akhir, hendaknya tak menumpahkan darah di dalamnya, & tak menebang pepohonan di dalamnya meskipun dari orang yg meremehkan. Abu Syuraih berkata, Telah dihalalkan buat Rasulullah , Sesungguhnya Allah telah menghalalkan buatku & tak menghalalkan buat yg lain, ia haram dari sekarang ini hingga hari Kiamat kelak. Sesungguhnya kalian wahai bani Khuza'ah, telah membunuh orang ini, & sesungguhnya akulah yag menebus diatnya, maka barangsiapa membunuh seseorang setelah perkataanku ini, maka keluarganya berhak untuk memilih antara dua pilihan; balas bunuh atau mengambil diyatnya. [HR. Ahmad No.25907].

Hadits Ahmad No.25907 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25908

Barangsiapa beriman kepada Allah & hari akhir hendaknya ia memuliakan tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah & hari akhir hendaknya ia berkata dgn perkataan yg baik atau diam, & barangsiapa beriman kepada Allah & hari akhir hendaknya ia memuliakan tamunya, yaitu melayaninya tiap hari & malam. Dan masa bertamu itu adl tiga hari, jika lebih dari itu maka ia menjadi sedekah, & tak halal baginya untuk menginap hingga ia (pemilik rumah) mengeluarkannya. [HR. Ahmad No.25908].

Hadits Ahmad No.25908 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25909

Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Para sahabat bertanya, Apa itu wahai Rasulullah?
Beliau menjawab: Seseorang yg tetangganya tak pernah meras aman dari gangguannya?
mereka bertanya lagi, Apa yg dimaksud dgn gangguannya?
Beliau menjawab: Keburukannya. [HR. Ahmad No.25909].

Hadits Ahmad No.25909 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25910

Janganlah kalian duduk-duduk di jalan umum, maka barangsiapa di antara kalian duduk di jalanan umum hendaklah ia berikan haknya. Abu Syuraih berkata, Kami lalu bertanya, Wahai Rasulullah, apa saja haknya?
Beliau menjawab: Menundukkan pandangan, menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan & mencegah dari kemungkaran. [HR. Ahmad No.25910].

Hadits Ahmad No.25910 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25911

Sesungguhnya kota Makkah telah Allah haramkan, sedangkan manusia belum mengharamkannya, maka tak halal bagi seorang yg beriman kepada Allah & hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya & menebang pepohonannya. Jika ada seseorang menyangkal bahwa Rasulullah berperang di dalamnya, maka katakanlah oleh kalian bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mengizinkan buat Rasul-Nya & tak mengizinkan buat kalian, hanyasanya aku dizinkan sesaat di siang hari kemudian kembali diharamkan kesuciannya sebagaimana kemarin. Maka hendaknya orang yg hadir menyampaikan kepada orang yg tak hadir. Maka dikatakan kepada Abu Syuraih, Lalu apa yg dikatakan 'Amru kepadamu?
Dia berkata, 'Amru berkata, Aku lebih tahu daripada kamu wahai Abu Syuraih! Sesungguhnya Baitul Haram tak melindungi orang yg durhaka, orang yg lari karena urusan darah serta orang yg lari dari jizyah. Hajjaj juga menyebutkan, Dengan Jizyah. Dan Ya'qub juga menyebutkan dari ayahnya dari Ibnu Ishaq, Dan orang yg enggan membayar jizyah. [HR. Ahmad No.25911].

Hadits Ahmad No.25911 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25912

Masa bertamu adl tiga hari, maka ia dilayani siang & malam hari, & tak halal bagi seseorang untuk tinggal di rumah saudaranya sehingga menjadikannya berdosa. Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, apa maksud dari membuatnya berdosa?
Beliau menjawab: Dia tinggal bersama saudaranya sampai saudaranya tak memiliki sesuatu untuk menjamunya. [HR. Ahmad No.25912].

Hadits Ahmad No.25912 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Dari Beberapa Kabilah