Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Tidak Membuat Lari Binatang Tanah Haram

Hadits Bukhari 1702

Allah telah mengikrarkan kesucian kota Makkah, maka tak dihalalkan buat seorang pun sebelum & tak dihalalkan pula buat seorangpun susudahku. Sesungguhnya pernah dihalalkan buatku sesaat dalam suatu hari. (Karenanya di Makkah) tak boleh dipotong rumputnya & tak boleh ditebang pohonnya & tak boleh diburu hewan buruannya & tak ditemukan satupun barang temuan kecuali harus dikembalikan kepada yng mengenalnya (pemiliknya) . Berkata, Al 'Abbas Radhiyallahu'anhu: Wahai Rasulullah, kecuali pohon idzkhir (pohon yg harum baunya) yg berguna untuk pengerjaan penambangan emas kami & qubur-qubur kami. Maka Beliau bersabda:
Ya kecuali pohon idzkhir. Dan dari Khalid dari 'Ikrimah: Apakah kamu mengerti yg dimaksud dgn dilarang memburu binatang buruan?
adl menyingkirkannya dari tempat berlindung yg dijadikannya tempat bersinggah. [HR. Bukhari No.1702].

Hadits Bukhari No.1702 Secara Lengkap

[[[]]]

Hajji