Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Barangsiapa Menggali Sumur di Lahan Miliknya, Maka Ia Tidak Menjamin Atas Bencana yang Ditimbulkannya

Hadits Bukhari 2184

Barang tambang yg menjadikan celaka tak ada tuntutan diyat, sumur yg menjadikan celaka tak ada tuntutan denda, binatang yg menjadikan celaka tak ada tuntutan diyat, & harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima. [HR. Bukhari No.2184].

Hadits Bukhari No.2184 Secara Lengkap

[[[]]]