Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Dimakruhkan Ghosip

Hadits Bukhari 5992

LAA-ILAAHA ILLALLAAH, WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'IN QADIIR, (Tiada sesembahan yg hak selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, Milik-Nya lah segala kerajaan & bagi-Nya segala puji & Dia maha berkuasa atas segala sesuatu). Beliau mengucapkannya hingga tiga kali. Dan beliau juga melarang desas desus (ghosip), banyak bertanya & menghambur-hamburkan harta, beliau juga melarang mendurhakai ibu, menghalangi orang lain memperoleh kemanfaatan & mengubur hidup-hidup anak perempuan serta. Dan dari Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Umair, dia berkata; saya mendengar Warrad menceritakan hadits ini dari Al Mughirah dari Nabi . [HR. Bukhari No.5992].

Hadits Bukhari No.5992 Secara Lengkap

[[[]]]