Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Firman Allah Taala, {sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat}

Hadits Bukhari 6838

Sederhanakanlah kalian dalam berdoa, sebab kalian tak menyeru Dzat yg tuli & tak pula yg ghaib, sesungguhnya kalian menyeru Tuhan yg Maha mendengar lagi Maha melihat & Maha dekat. Kemudian beliau mendatangiku sedang aku berkata dalam hati: 'Laa haula walaa quwwata illaa billaah (Tiada daya & kekuatan kecuali dgn pertolongan Allah) ', maka beliau berkata:
Wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah laa haula walaa quwwata illaa billaah, sebab bacaan itu adl perbendaharaan surga, atau beliau berkata dgn redaksi, 'Maukah aku tunjukkan ucapan itu? [HR. Bukhari No.6838].

Hadits Bukhari No.6838 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6839

ALLAAHUMMA INII ZHALAMTU NAFSII ZHULMAN KATSIIRAN WALAA YAGHFIRUDZDZUNUUBA ILLAA ANTA FAHGHFIRLII MIN INDIKA MAGHFIRATAN INNAKA ANTAL GHAFUURURRAHIIM '(Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku sendiri dgn kezhaliman yg banyak, & tak ada yg bisa mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah bagiku dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi Maha Penyayang) '. [HR. Bukhari No.6839].

Hadits Bukhari No.6839 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6840

Jibril memanggilku & berkata:
'Sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu namun mereka tak bisa mencelakaimu'. [HR. Bukhari No.6840].

Hadits Bukhari No.6840 Secara Lengkap

[[[]]]

Tauhid