Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Dimakruhkan Meniup Dalam Minuman

Hadits Tirmidzi 1809

melarang untuk meniup ke dalam minuman. Kemudian seroang laki-laki berkata, Lalu bagaimana bila aku melihat kotoran di dalam bejana?
Beliau bersabda:
Kalau begitu, tumpahkanlah. Ia berkata lagi, Sungguh, aku tidaklah puasa dgn sekali tarikan nafas. Beliau bersabda:
Kalau begitu, jauhkanlah bejana (tempat untuk minum) dari mulutmu. Abu Isa berkata; Ini adl hadits hasan shahih.
[HR. Tirmidzi No.1809].

Hadits Tirmidzi No.1809 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 1810

melarang untuk bernafas dalam bejana atau meniupnya. Berkata Abu 'Isa; Ini merupakan hadits hasan shahih.
[HR. Tirmidzi No.1810].

Hadits Tirmidzi No.1810 Secara Lengkap

[[[]]]