Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Budak Wanita yang Dimerdekakan, Sementara Dirinya adalah Isteri Seorang Laki-laki Merdeka Atau Budak

Hadits Abudaud 1904

Mughits adl seorang budak, kemudian ia berkata; wahai Rasulullah, bantulah aku berbicara kepadanya! Kemudian Rasulullah berkata:
Wahai Barirah, bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya ia adl suamimu, & ayah anakmu. Barirah berkata; wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku untuk melakukan hal tersebut?
Beliau berkata:
Tidak, sesungguhnya aku adl perantara. Sementara air mata Mughits mengalir ke pipinya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas: Tidakkah engkau kagum kepada kecintaan Mughits kepada Barirah, & kebencian Barirah kepadanya? [HR. Abudaud No.1904].

Hadits Abudaud No.1904 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1905

kemudian Nabi memberikan pilihan kepada Barirah, & memerintahkannya agar ber'iddah. [HR. Abudaud No.1905].

Hadits Abudaud No.1905 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1906

Rasulullah memberikan pilihan kepadanya, lalu ia memilih dirinya, & seandainya Mughits adl orang yg merdeka, maka beliau tak akan memberikan pilihan kepadanya. [HR. Abudaud No.1906].

Hadits Abudaud No.1906 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1907

Rasulullah , & suaminya adl seorang budak. [HR. Abudaud No.1907].

Hadits Abudaud No.1907 Secara Lengkap

[[[]]]