Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Kab Bin Malik Radliyallahu Anhu

Hadits Ahmad 25913

arwah para syuhada' berada dalam burung hijau yg menggantung pohon yg berbuah di dalam surga. Dan telah dibacakan di hadapan Sufyan, jiwanya bergantungan pada pohon yg berbuah, atau pohon di surga. [HR. Ahmad No.25913].

Hadits Ahmad No.25913 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25914

makan dgn menggunakan tiga jari, & tak mengusap tangannya sehingga beliau menjilatinya. [HR. Ahmad No.25914].

Hadits Ahmad No.25914 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25915

menyembelih seekor kambing dgn menggunakan Marwah (batu hitam yg tajam), lalu Ka'b menyebutkan hal itu kepada Nabi , & beliau pun memerintahkan untuk memakannya. [HR. Ahmad No.25915].

Hadits Ahmad No.25915 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25916

makan dgn menggunakan tiga jari, jika selesai maka beliau menjilatinya. [HR. Ahmad No.25916].

Hadits Ahmad No.25916 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25917

Tidaklah Rasulullah datang dari bepergian melainkan di waktu dluha, kemudian beliau memulainya dgn memasuki masjid & shalat dua rakaat lalu duduk di dalamnya. [HR. Ahmad No.25917].

Hadits Ahmad No.25917 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25918

Perumpamaan seorang mukmin seperti [HR. Ahmad No.25918].

Hadits Ahmad No.25918 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25919

tidak datang dari bepergian kecuali pada waktu dluha, & apabila beliau datang, beliau memulainya dgn masuk masjid & shalat dua rakaat, kemudian beliau duduk di dalamnya. [HR. Ahmad No.25919].

Hadits Ahmad No.25919 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25920

melewatinya saat sedang berselisih dgn seorang laki-laki. Beliau lalu bertanya: Apa ini?
dia menjawab, Wahai Rasulullah, orang ini berhutang kepadaku. -Kemudian beliau berisyarat dgn tangannya agar ia mengambil setengahnya- Aku lalu berkata, Baik ya Rasulullah, kemudian dia mengambil setengah & meninggalkan yg setengah lagi. [HR. Ahmad No.25920].

Hadits Ahmad No.25920 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25921

Sesungguhnya seorang mukmin berjihad dgn pedang & lisannya, demi Dzat yg jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya apa yg kalian lemparkan kepada mereka seakan-akan anak panah yg meluncur. [HR. Ahmad No.25921].

Hadits Ahmad No.25921 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25922

Sesungguhnya Allah Telah menerima Taubat Nabi, orang-orang Muhajirin & orang-orang Anshar …) ' sampai kepada firman Allah '(…Sesungguhnya Allah-lah yg Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang) ' (Qs. At Taubah: 17-18). Dan tentang diri kami juga turun ayat: '(Hai orang-orang yg beriman bertakwalah kepada Allah, & hendaklah kamu bersama orang-orang yg benar) ' (Qs. At TAubah: 119). Maka aku pun berkata, Wahai Nabiyullah, sesungguhnya bagian dari taubatku, sungguh aku tak akan berkata kecuali dgn kejujuran, & aku akan melepaskan hartaku sebagai sedekah kepada Allah Ta'ala & kepada Rasul-Nya. Rasulullah lalu bersabda:
Tahanlah sebagian hartamu, hal itu lebih baik bagimu. Aku berkata, Lalu aku menahan bagianku yg ada di Khaibar. Ka'b bin Malik berkata, Maka tak ada ni'mat yg lebih besar yg diberikan Allah kepadaku setelah nikmat Islam dari kejujuranku di hadapan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam, ketika aku & kedua sahabatku membenarkannya, bahwa kami tak akan berdusta yg akan menyebabkan diri kami binasa sebagaimana mereka binasa. Sesungguhnya aku berharap semoga Allah Azza Wa Jalla tak memberikan cobaan kepada seorangpun dari kalangan kaum muslimin dalam kejujuran sebagaimana cobaan-Nya kepadaku. Sungguh, aku berharap semoga Allah menjagaku di sisa umurku ini. [HR. Ahmad No.25922].

Hadits Ahmad No.25922 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25923

dalam keadaan senang, maka wajahnya akan bersinar, hingga seakan-akan wajahnya seperti belahan bulan, & kami dulu mengetahui hal itu padanya. [HR. Ahmad No.25923].

Hadits Ahmad No.25923 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25924

kamu bebaskan setengah dari piutangmu'. Ka'b lantas menjawab, Aku telah melaksanakannya wahai Rasulullah, ' beliau bersabda:
Sekarang bangun & putuskanlah hutangmu. [HR. Ahmad No.25924].

Hadits Ahmad No.25924 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25925

jika Rasulullah hendak bepergian, beliau tak berangkat kecuali hari kamis. [HR. Ahmad No.25925].

Hadits Ahmad No.25925 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25926

Jika salah seorang dari kalian merasa sakit, hendaklah ia menaruh tangannya pada daerah yg sakit kemudian mengatakan tujuh kali; A'UUDZU BI'IZZATILLAHI WA QUDRATIHI ALA KULLI SYAI`IN MIN SYARRI MA AJIDU (Aku berlindung dgn kemuliaan & kekuasaan Allah dari setiap keburukan yg aku alami) '. [HR. Ahmad No.25926].

Hadits Ahmad No.25926 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Dari Beberapa Kabilah