Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Tidak Boleh Berperang di Makkah

Hadits Bukhari 1703

Tidak ada lagi hijrah tetapi yg ada adl jihad & niat & jika kalian diperintahkan berangkat perang maka berangkatlah. Sesungguhnya negeri ini telah Allah Ikrarkan kesucikannya sejak hari penciptaan langit & bumi. Maka dia akan terus suci dgn pensucian dari Allah itu hingga hari qiyamat sehingga tak dibolehkan perang didalamnya buat seorangpun sebelum aku & tak dihalalkan pula buatku kecuali sesaat dalam suatu hari. Maka dia suci dgn pensucian dari Allah itu hingga hari qiyamat, & tak boleh ditebang pepohonannya & tak boleh diburu hewan buruannya & tak ditemukan satupun barang temuan kecuali harus dikembalikan kepada yg mengenalnya (pemiliknya) & tak boleh dipotong rumputnya. Berkata, Al 'Abbas Radhiyallahu'anhu: Wahai Rasulullah, kecuali pohon idzkhir yg berguna untuk wewangian tukang besi mereka & rumah-rumah mereka. Dia berkata,, maka Beliau bersabda:
Ya, kecuali pohon idzkhir. [HR. Bukhari No.1703].

Hadits Bukhari No.1703 Secara Lengkap

[[[]]]

Hajji