Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Laits Berkata Yunus Telah Menceritakan Kepadaku Dari Ibnu Syihab,

Hadits Bukhari 3962

Abu Jamilah berpendapat bahwa ia temui Nabi & ia berangkat bersama beliau ketika tahun penaklukan Makkah. [HR. Bukhari No.3962].

Hadits Bukhari No.3962 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3963

Demi Allah, sungguh aku baru saja menemui Nabi & beliau sabdakan: Shalatlah kalian sedemikian, di waktu sedemikian. Jika waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang diantara kalian mengumandangkan adzan, & yg mengimami kalian yg banyak hapalan alqurannya. Lantas mereka saling mencermati, & tak ada yg lebih banyak hapalan al Qurannya selain diriku disebabkan aku bertemu dgn pengendara, maka kemudian mereka menyuruhku maju (memimpin shalat di depan mereka), padahal umurku ketika itu baru enam atau tujuh tahun, ketika itu aku memakai kain apabila aku bersujud, kain itu tersingkap dariku. Maka salah seorang wanita kampung mengajukan saran; Tidak sebaiknya kalian tutup dubur ahli-ahli qira'ah kalian?
Maka mereka langsung membeli & memotong gamis untukku, sehingga tak ada yg menandingi kegembiraanku daripada kegembiraanku terhadap gamis itu. [HR. Bukhari No.3963].

Hadits Bukhari No.3963 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3964

sebab dia dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah) . Lantas Rasulullah bersabda:
Berhijablah engkau daripadanya wahai Saudah, yg demikian karena beliau lihat ada kemiripan dgn Utbah bin Abu Waqqash. Kata Ibnu Syihab, kata Aisyah; Rasulullah bersabda; Anak adl pemilik kasur, pezina harus dihukum batu (rajam). Kata Ibnu Syihab, & Abu Hurairah berteriak ketika menyampaikan hadits ini. [HR. Bukhari No.3964].

Hadits Bukhari No.3964 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3965

Apakah kalian akan mengajakku melakukan kompromi terhadap hukum Allah?
Usamah langsung insaf dgn mengatakan Mintalah ampunan untukku wahai Rasulullah?
Sore harinya, Rasulullah berpidato, memuji Allah dgn pujian yg semestinya bagi-Nya kemudian berujar: Hadirin yg dihormati, manusia sebelum kalian telah celaka sebab jika yg mencuri kalangan atas (pejabat, bangsawan, elit politik) maka mereka membiarkannya, sebaliknya jika yg mencuri masyarakat biasa (golongan rendah, borjuis, tak berpangkat), mereka menegakkan hukuman. Demi Dzat yg diri-ku berada di tangan-NYA, kalaulah Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan wanita itu sehingga dipotong tangannya, dikemudian hari ia menindaklanjuti taubatnya dgn baik & menikah. Kata Aisyah, dikemudian hari si wanita datang & kulaporkan keperluannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. [HR. Bukhari No.3965].

Hadits Bukhari No.3965 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3966

Pelaku-pelaku hijrah telah membawa semua ganjarannya. Lantas saya bertanya; Lalu untuk apa engkau membaiatnya?
beliau jawab; Saya membaiatnya untuk Islam, iman & jihad. diKemudian hari kutemui Ma'bad yg ia lebih dewasa diantara keduanya. Ia menjawab Mujasyi' memang benar. [HR. Bukhari No.3966].

Hadits Bukhari No.3966 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3967

Hijrah telah berlalu bagi pelaku-pelakunya, saya memba'iatnya untuk Islam & jihad. diKemudian hari kutemui Abu Ma'bad & aku menanyainya, lantas ia berujar Mujasyi' benar. Sedang Khalid mengatakan dari Abu Utsman dari Mujasyi', bahwa ia datang bersama saudaranya, Mujalid. [HR. Bukhari No.3967].

Hadits Bukhari No.3967 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3968

Tak ada hijrah lagi, namun yg ada adl jihad, maka pergilah sana siapa tahu engkau mendapat sesuatu yg mengganjal, kalaulah tidak, silahkan kembali. Kata An Nadhr, Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah Telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr aku mendengar Mujahid, saya bertanya Ibnu Umar & beliau jawab; Tak ada hijrah lagi setelah hari ini atau setelah Rasulullah -semisalnya-. [HR. Bukhari No.3968].

Hadits Bukhari No.3968 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3969

Tak ada lagi hijrah setelah kemenangan. [HR. Bukhari No.3969].

Hadits Bukhari No.3969 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3970

Tak ada lagi hijrah hari ini, dahulu seorang mukmin lari menyelamatkan agamanya menuju Allah & Rasul-Nya Shallallahu'alaihiwasallam, karena khawatir terkena fitnah. Adapun hari ini Allah telah memenangkan Islam sehingga setiap mukmin bisa beribadah kepada Rabbnya sekehendaknya sehingga yg ada adl jihad & niyat. [HR. Bukhari No.3970].

Hadits Bukhari No.3970 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3971

Allah Ta'ala telah mensucikan Makkah pada hari ketika Dia mencipta langit & bumi, maka Makkah adl suci dgn rekomendasi kesucian Allah hingga kiamat tiba, tak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku maupun sesudahku, & sama sekali tak dihalalkan bagiku sama sekali selain hanya beberapa saat siang saja, binatangnya tak boleh diburu, durinya tak boleh dicongkel, rumputnya tak boleh dipotong, & barang yg hilang tak dihalalkan kecuali bagi yg mengumumkan. Lantas Abbas bin Abdul Muththalib berujar; Selain rumput idkhir ya Rasulullah, sebab rumput itu harus dipergunakan untuk kuburan & rumah?
Kemudian Rasulullah diam & berujar: Bolehlah, kecuali idzkhir, sesungguhnya ia halal. Dan dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abdul karim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dgn hadits semisal ini atau seperti ini, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi ShallAllahu 'alaihi wa Salam. [HR. Bukhari No.3971].

Hadits Bukhari No.3971 Secara Lengkap

[[[]]]

Peperangan