Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Menarik Zakat Dam Siapa Saja yang Diperbolehkan Menarik

Hadits Malik 535

Zakat tak dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan; orang yg berperang di jalan Allah, pemungut zakat, orang yg terbelit hutang, orang yg membeli harta zakat dgn hartanya, orang yg mempunyai tetangga yg miskin yg diberi harta zakat, kemudian orang miskin tersebut memberinya hadiah kepada orang kaya tersebut. [HR. Malik No.535].

Hadits Malik No.535 Secara Lengkap

[[[]]]