Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Wewangian yang Dilarang Bagi Orang yang Ihram Baik Laki-laki Maupun Perempuan

Hadits Bukhari 1707

Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yg menutupi kepala) kecuali seseorang yg tak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sapatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki & jangan pula kalian memakai pakaian yg diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yg sedang ihram tak boleh memakai cadar (penutup wajah) & sarung tangan. Hadits ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah & Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah & Juwairiyah & Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) & sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; & tak pula wewangian dari daun tumbuhan yg wangi. Dan Beliau bersabda:
Dan wanita yg sedang ihram janganlah memakai cadar & juga jangan memakai sarung tangan. Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radhiyallahu'anhuma: Dan wanita yg sedang ihram janganlah memakai. Dan hadits ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim. [HR. Bukhari No.1707].

Hadits Bukhari No.1707 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 1708

Mandikanlah dia & kafanilah & janganlah ditutupkepalanya & jangan diberi wewangian karena dia nanti akan dibangkitkan (pada hari qiyamat) dalam keadaan berihram. [HR. Bukhari No.1708].

Hadits Bukhari No.1708 Secara Lengkap

[[[]]]

Hajji