Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Membeli Gandum Halus Dengan Gandum Halus

Hadits Nasai 4486

Rasulullah melarang kami dari menjual emas dgn emas, perak dgn perak, gandum dgn gandum, jewawut dgn jewawut, & kurma dgn kurma. Salah seorang dari mereka berdua berkata; & garam dgn garam, sedangkan yg lain tak mengatakan hal tersebut. Kecuali secara sama-sama, semisal dgn yg semisal. Salah seorang diantara mereka berdua mengatakan; Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka sungguh ia telah melakukan riba. Dan yg lainnya tak mengatakannya. Dan beliau memerintahkan agar kami menjual emas dgn perak, & perak dgn emas, gandum dgn jewawut & jewawut dgn gandum, dgn serah terima secara langsung bagaimanapun yg kami kehendaki. Kemudian hadits ini sampai kepada Mu'awiyah, kemudian ia berdiri & berkata; bagaimana keadaan orang-orang yg meriwayatkan hadits-hadits dari Rasulullah , & kami telah menemani beliau & belum mendengarnya dari beliau. Kemudian hal tersebut sampai kepada Ubadah bin Ash Shamit, lalu ia berdiri & mengulangi hadits tersebut. Kemudian berkata; sungguh kami akan ceritakan apa yg telah kami dengar dari Rasulullah walaupun Mu'awiyah tak menyukainya. Qatadah menyelisinya, ia meriwayatkannya dari Muslim bin Yasar dari Abu Al Asy'ats dari Ubadah. [HR. Nasai No.4486].

Hadits Nasai No.4486 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4487

wahai manusia, sungguh kalian telah mengadakan jual beli, saya tak tahu apa itu, ketahuilah sesungguhnya emas dgn emas satu timbangan dgn satu timbangan, baik yg masih murni atau mata uangnya, & perak dgn perak, satu timbangan dgn satu timbangan, baik yg masih murni atau mata uangnya. Dan tak mengapa menjual perak dgn emas dgn serah terima secara langsung & perak lebih banyak, tak boleh ditunda. Ketahuilah sesungguhnya gandum dgn gandum, & jewawut-dengan jewawut satu mudyun (jenis takaran penduduk Syam) dgn satu mudyun & tak mengapa menjual jewawut dgn gandum dgn serah terima secara langsung, & jewawut lebih banyak, & tak boleh menunda. Ketahuilah sesungguhnya kurma dgn kurma satu mudyun dgn satu mudyun....hingga ia menyebutkan garam satu mud dgn satu mud. Barang siapa yg menambah atau meminta tambahan maka sungguh ia telah melakukan riba. [HR. Nasai No.4487].

Hadits Nasai No.4487 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4488

Emas dgn emas yg murni & mata uangnya satu timbangan dgn satu timbangan, perak dgn perak yg murni & mata uangnya satu timbangan dgn satu timbangan, garam dgn garam, kurma dgn kurma, gandum dgn gandum, & jewawut dgn jewawut secara sama-sama & semisal dgn semisal. Barang siapa yg menambah atau minta tambahan maka sungguh ia telah melakukan riba. Lafazhnya adl lafazh Muhammad, Ibnu Ya'qub tak menyebutkan; & jewawut dgn jewawut. [HR. Nasai No.4488].

Hadits Nasai No.4488 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4489

sesungguhnya emas dgn emas, perak dgn perak, gandum dgn gandum, jewawut dgn jewawut, kurma dgn kurma & garam dgn garam secara sama-sama, barang siapa menambah hal itu atau minta tambahan maka ia telah melakukan riba, orang yg mengambil & yg memberi adl sama. [HR. Nasai No.4489].

Hadits Nasai No.4489 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4490

Emas dgn emas satu timbangan dgn satu timbangan Ya'qub tak menyebutkan; satu timbangan dgn satu timbangan. Mu'awiyah berkata; sesungguhnya orang ini tak mengatakan sesuatupun. 'Ubadah berkata; demi Allah sesungguhnya saya tak peduli untuk tak berada di negeri yg padanya terdapat Mu'awiyah, sesungguhnya saya bersaksi bahwa saya mendengar Rasulullah mengatakan hal tersebut. [HR. Nasai No.4490].

Hadits Nasai No.4490 Secara Lengkap

[[[]]]