Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Musnad Abu Ishaq Sad Bin Abu Waqqash Radliyallahu Anhu

Hadits Ahmad 1362

Kami melempar beberapa jumrah atau satu jumrah dalam ritual haji kami (yang kami jalani) bersama Rasulullah , kemudian kami duduk saling berdiskusi, di antara kami ada yg berkata; 'Aku telah melempar enam kerikil, ' diantara kami ada yg berkata; 'Aku melempar tujuh kerikil, ' diantara kami ada yg berkata; 'Aku telah melempar delapan kerikil, ' & diantara kami ada yg berkata; 'Aku melempar sembilan kerikil, ' & mereka tak menganggap bahwa hal itu merupakan satu kesalahan. [HR. Ahmad No.1362].

Hadits Ahmad No.1362 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1363

sepertiga, & sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya nafkah untuk pribadimu dari hartamu adl sedekah, sesungguhnya nafkahmu (yang kamu berikan) kepada keluargamu adl sedekah bagimu, sesungguhnya nafkahmu (yang kamu berikan) kepada istrimu adl sedekah bagimu. Dan sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu dgn penghidupan atau dalam riwayat lain beliau berkata; Dengan kecukupan adl lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. [HR. Ahmad No.1363].

Hadits Ahmad No.1363 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1364

Allah mencintai hambaNya yg bertaqwa, berkecukupan & sembunyi-sembunyi (mengeluarkan sedekahnya). [HR. Ahmad No.1364].

Hadits Ahmad No.1364 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1365

Barangsiapa makan tujuh biji kurma 'Ajwah dari antara dua sisi Madinah sebelum sarapan pagi maka tak akan ada sesuatu yg membahayakannya pada hari itu sampai sore harinya. Fulaih berkata; Aku mengiranya beliau bersabda:
Dan jika memakannya pada waktu sore hari maka tak ada sesuatu yg membahayakannya sampai pagi hari. Maka Umar berkata; perhatikanlah Wahai 'Amir apa yg kamu ceritakan dari Rasulullah ?
maka 'Amir menjawab; Aku bersaksi, & aku tak berbohong atas nama Sa'd & Sa'd tak berbohong atas nama Rasulullah . [HR. Ahmad No.1365].

Hadits Ahmad No.1365 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1366

Aku berlindung kepada Allah untuk mengembalikan sesuatu yg telah Rasulullah berikan kepadaku. Dia tetap menolak mengembalikan kepada mereka. [HR. Ahmad No.1366].

Hadits Ahmad No.1366 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1367

Di antara kebahagiaan anak Adam adl istikharahnya (memohon pilihan dgn meminta petunjuk kepada Allah) kepada Allah, & diantara kebahagiaan anak Adam adl kerelaannya kepada ketetapan Allah, sedangkan diantara kesengsaraan anak Adam adl dia meninggalkan istikharah kepada Allah, & diantara kesengsaraan anak Adam adl kemurkaannya terhadap ketetapan Allah. [HR. Ahmad No.1367].

Hadits Ahmad No.1367 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1368

Tiga indikasi kebahagiaan anak Adam, & tiga indikasi kesengsaraan anak Adam; indikasi kebahagiaan anak cucu adam adl istri yg shalehah, tempat tinggal yg baik & kendaraan yg baik. Sedangkan indikasi kesengsaraan anak Adam adl istri yg berakhlak buruk, tempat tinggal yg buruk & kendaraan yg buruk. [HR. Ahmad No.1368].

Hadits Ahmad No.1368 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1369

Akan terjadi suatu fitnah, dimana orang yg duduk ketika itu lebih baik dari orang yg berdiri, & orang yg berdiri ketika itu lebih baik dari orang yg berjalan, & orang yg berjalan ketika itu lebih baik dari orang yg berlari. Husain bin Abdurrahman berkata; Aku mengira Sa'd juga berkata:
Dan orang yg berbaring ketika itu lebih baik dari orang yg duduk. [HR. Ahmad No.1369].

Hadits Ahmad No.1369 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1370

Saya adl bagian dari mereka & mereka adl bagian dariku. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far kemudian dia menyebutkan redaksi hadits dgn kisah yg di dalamnya dia berkata; anak saudara Sa'd bin Malik berkata; bahwa mereka menyebut-nyebut Bani Najiyah di samping Rasulullah , maka beliau bersabda:
Mereka satu perkampungan yg merupakan bagian dariku. & dalam redaksi ini dia tak menyebutkan Sa'd. [HR. Ahmad No.1370].

Hadits Ahmad No.1370 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1371

Seandainya secuil kuku saja dari keindahan yg ada di Syurga muncul, niscaya akan menghiasi ruang yg ada antara langit & bumi. Seandainya seorang lelaki dari ahli syurga muncul kemudian tampak gelangnya, niscaya cahayanya akan menghapus cahaya matahari sebagaimana cahaya matahari menghapus cahaya bintang. [HR. Ahmad No.1371].

Hadits Ahmad No.1371 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1372

Buatkanlah liang lahat untukku & letakkanlah batu bata sebagaimana telah dibuatkan untuk Rasulullah . Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far dari Isma'il bin Muhammad dari bapaknya dari Sa'd kemudian dia menyebutkan hadits yg serupa dengannya, & Abu Sa'id menyepakati Amir bin Sa'd dalam hal ini, sebagaimana yg dikatakan oleh Al Khuza'i. [HR. Ahmad No.1372].

Hadits Ahmad No.1372 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1373

mengenai mengusap kedua khuff; bahwa hal itu tak mengapa. [HR. Ahmad No.1373].

Hadits Ahmad No.1373 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1374

Saya tak pernah mendengar Rasulullah berkata kepada manusia yg masih hidup lagi masih berjalan bahwa dia berada di syurga kecuali kepada Abdullah bin Salam. [HR. Ahmad No.1374].

Hadits Ahmad No.1374 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1375

Barangsiapa mengaku seorang bapak dalam Islam padahal bukan bapaknya & dia tahu bahwa dia bukan bapaknya maka Syurga haram baginya. Kemudian Abu Bakrah berkata; Aku juga telah mendengar dari Rasulullah . [HR. Ahmad No.1375].

Hadits Ahmad No.1375 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1376

Tangan dipotong karena mencuri seharga tameng (seperempat dinar). [HR. Ahmad No.1376].

Hadits Ahmad No.1376 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1377

untuk menyerukan pada Hari Mina; bahwa hari-hari (ini) adl hari makan & minum, & tak boleh berpuasa pada hari-hari (ini). yaitu hari-hari Tasyriq. [HR. Ahmad No.1377].

Hadits Ahmad No.1377 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1378

Diantara dua sisi Madinah adl haram, Rasulullah mengharamkannya sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah; Ya Allah jadikanlah keberkahan di dalamnya dgn dua keberkahan, & berkahilah dalam setiap Sha' setiap Mud mereka. [HR. Ahmad No.1378].

Hadits Ahmad No.1378 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1379

Akan datang seorang lelaki dari jalan ini, salah seorang penghuni Syurga, dia memakan sisa makanan ini. Sa'd berkata; & ketika itu aku tinggalkan saudaraku yaitu Umair sedang berwudhu, maka aku berkata (dalam hatiku); 'lelaki itu pasti Umair, ' akan tetapi datanglah Abdullah bin Salam kemudian memakan sisa makanan Rasulullah. [HR. Ahmad No.1379].

Hadits Ahmad No.1379 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1380

tentang berwudhu dgn tetap memakai kedua khuff; bahwa hal itu tak mengapa. [HR. Ahmad No.1380].

Hadits Ahmad No.1380 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1381

telah mengharamkan tanah ini & bersabda:
Barangsiapa melihat seseorang sedang berburu di dalamnya, maka dia boleh merampas harta orang itu. Saya tak akan mengembalikan kepada kalian makanan yg Rasulullah berikan kepadaku, namun jika kalian mau, saya akan mengganti harganya. Dalam kesempatan lain 'Affan berkata; Jika kalian mau, saya akan mengganti harganya. [HR. Ahmad No.1381].

Hadits Ahmad No.1381 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1382

Yaitu orang yg tak tidur, sampai orang yg berikat pinggang melakukan shalat witir'. [HR. Ahmad No.1382].

Hadits Ahmad No.1382 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1383

(Tidak ada Ilah yg berhaq disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau sesungguhnya aku termasuk orang-orang yg berbuat aniya.) Maka sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdo'a dgn do'a tersebut dalam suatu permasalahan kecuali pasti akan dikabulkan. [HR. Ahmad No.1383].

Hadits Ahmad No.1383 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1384

Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu dariku seperti kedudukan Harun dari Musa, kecuali kenabian. [HR. Ahmad No.1384].

Hadits Ahmad No.1384 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1385

Umatku tak akan menjadi lemah di sisi Rabbku ketika Allah menangguhkan mereka setengah hari. Aku bertanya kepada Rasyid; Apakah telah sampai kepadamu berapa setengah hari itu?
dia menjawab; Lima ratus tahun. [HR. Ahmad No.1385].

Hadits Ahmad No.1385 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1386

Saya sangat berharap agar umatku tak lemah di sisi Rabbku ketika Dia menangguhkan mereka setengah hari. Maka ditanyakan kepada Sa'd; Berapa setengah hari itu?
dia menjawab; Lima ratus tahun. [HR. Ahmad No.1386].

Hadits Ahmad No.1386 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1387

(Dialah yg berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu.) Maka Rasulullah menjawab; Hal itu pasti terjadi, tetapi penjelasannya belum datang hingga sekarang. [HR. Ahmad No.1387].

Hadits Ahmad No.1387 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1388

Seandainya sesuatu yg lebih kecil dari kuku dari keindahan yg ada di Syurga tampak, niscaya akan menghiasi apa yg ada di sisi-sisi langit & bumi. Seandainya seorang lelaki dari penduduk syurga muncul kemudian tampak gelangnya, niscaya cahayanya akan menghapus cahaya matahari seperti cahaya matahari menghapus cahaya bintang. [HR. Ahmad No.1388].

Hadits Ahmad No.1388 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1389

Saya melihat di samping kanan Rasulullah & samping kiri beliau pada Perang Uhud, ada dua orang laki-laki yg memakai pakaian putih berperang dgn penuh semangat, yg aku tak pernah melihatnya sebelum atau sesudahnya. [HR. Ahmad No.1389].

Hadits Ahmad No.1389 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1390

Dua shalat yg tak boleh shalat setelahnya, yaitu shalat shubuh sampai matahari terbit & Ashar sampai Matahari terbenam. Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari bapaknya dari seorang lelaki Bani Taim yg bernama Mu'adz, dari Sa'd bin Abu Waqqash berkata; Saya mendengar Rasulullah , kemudian dia menyebutkan hadits seperti di atas. [HR. Ahmad No.1390].

Hadits Ahmad No.1390 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1391

Saya melihat di samping kanan Rasulullah & samping kiri beliau pada Perang Uhud ada dua orang laki-laki yg memakai pakaian putih berperang dgn penuh semangat, saya tak pernah melihatnya sebelum atau sesudahnya. [HR. Ahmad No.1391].

Hadits Ahmad No.1391 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1392

selamanya setan tak akan bertemu denganmu di satu jalan yg kamu lewati melainkan setan akan melewati jalan selain jalanmu. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata; ayahku berkata; & Ya'qub berkata; Aku tak dapat menghitung berapa kali aku mendengarnya berkata; 'telah menceritakan kepada kami Shalih dari Ibnu Syihab'. [HR. Ahmad No.1392].

Hadits Ahmad No.1392 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1393

Barangsiapa menginginkan orang-orang Quraisy hina niscaya Allah 'azza wajalla menghinakannya. [HR. Ahmad No.1393].

Hadits Ahmad No.1393 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1394

(Ya Allah sembuhkanlah Sa'd & sempurnakanlah hijrahnya Sejak saat itu saya masih tetap terbayang bahwa aku senantiasa merasakan dingin tangan beliau pada dadaku sampai saat ini. [HR. Ahmad No.1394].

Hadits Ahmad No.1394 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1395

Yang benar adalah; 'LADZUL MA'AARIJ', tetapi kami bersama Rasulullah tak pernah mengucapkan demikian. [HR. Ahmad No.1395].

Hadits Ahmad No.1395 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1396

Bukan dari golonganku orang yg tak melagukan Al Qur`an. Waki' berkata; Yaitu menyenandungkannya. [HR. Ahmad No.1396].

Hadits Ahmad No.1396 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1397

Sebaik baik dzikir adl yg tersembunyi & sebaik baik rizqi adl yg mencukupi. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ishaq dari Ibnul Mubarak dari Usamah berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin 'Amru bin Utsman bahwa Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah mengabarinya. Abdullah berkata; bapakku menerangkan; & Yahya yaitu Al Qathan berkata; Ibnu Abu Labibah juga, akan tetapi dia berkata; dari Usamah, dia berkata; telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah. [HR. Ahmad No.1397].

Hadits Ahmad No.1397 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1398

Beliau menjawab; Jangan Sa'd bertanya lagi; Bagaimana kalau setengah?
Beliau menjawab; Jangan Sa'd bertanya lagi; Bagaimana jika sepertiga?
Rasulullah menjawab; Sepertiga. Ya sepertiga, tapi itu banyak. Atau Besar. [HR. Ahmad No.1398].

Hadits Ahmad No.1398 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1399

Meskipun kamu hanya memberi nafkah kepada keluargamu itu akan diberi pahala, bahkan sampai suapan yg kamu angkat (suapkan) kepada mulut istrimu. [HR. Ahmad No.1399].

Hadits Ahmad No.1399 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1400

Para Nabi, lalu orang-orang shaleh, kemudian orang yg paling mulia & yg paling mulia dari manusia. Seseorang akan diuji sesuai dgn kadar agamanya, jika agamanya kuat maka akan ditambah ujiannya, & jika agamanya lemah maka akan diringankan ujiannya. Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi tanpa mempunyai dosa. [HR. Ahmad No.1400].

Hadits Ahmad No.1400 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1401

Sesungguhnya (jika) kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, dgn menengadahkan tangannya kepada manusia. Sesungguhnya walaupun kamu hanya memberi nafkah kepada keluargamu, itu akan diberi pahala, bahkan sampai suapan yg kamu angkat kepada mulut istrimu. Sebagian keluarga Sa'd menerangkan; Pada waktu itu, dia tak mempunyai kecuali satu anak perempuan saja. Kemudian Sa'd menceritakan hijrah, maka Rasulullah bersabda:
Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afran, semoga Allah memperpanjang usiamu sehingga ada kaum yg mengambil manfaat darimu & yg lainnya mendapat mudharat karenamu. [HR. Ahmad No.1401].

Hadits Ahmad No.1401 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1402

Akan ada suatu kaum yg berbuat aniaya dalam berdoa. Kemudian beliau membaca ayat: Berdoalah kepada Tuhanmu dgn berendah diri & suara yg lembut. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yg melampaui batas. Sesungguhnya cukup bagimu untuk membaca: ALLAHUMMA INNI AS`ALUKAL JANNATA WAMAA QARRABA ILAIHA MIN QAULIN AU 'AMAL, WA A'UDZUBIKA MINANNARI WAMA QARRABA ILAIHA MIN QAULIN AU 'AMAL (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu syurga & apa-apa yg mendekatkan kepadanya baik perkataan serta perbuatan, & aku berlindung kepada-Mu dari Neraka & apa-apa yg mendekatkan kepadanya baik perkataan atau perbuatan). [HR. Ahmad No.1402].

Hadits Ahmad No.1402 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1403

membaca salam ke sebelah kanannya sampai terlihat pipinya yg putih & ke sebelah kirinya sampai terlihat pipinya yg putih. [HR. Ahmad No.1403].

Hadits Ahmad No.1403 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1404

bolehkah aku mewasiatkan hartaku semuanya?
Nabi menjawab; Jangan Sa'd bertanya lagi; Bagaimana kalau setengahnya?
Nabi menjawab; Jangan Sa'd bertanya lagi; Bagaimana jika sepertiganya?
beliau menjawab; Sepertiga. Ya sepertiga, tapi itu besar. Telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Ghallab dari Muhammad bin Sa'd bin Malik dari Bapaknya, bahwa Nabi menemuinya.. lalu menyebutkan hadits sama dgn yg di atas. Dan Abdushshamad berkata; ..Banyak. yaitu sepertiga. [HR. Ahmad No.1404].

Hadits Ahmad No.1404 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1405

Aku kagum dgn ketetapan Allah 'azza wajalla terhadap orang-orang mukmin. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia memuji Rabbnya & bersyukur, jika mendapatkan musibah dia memuji kepada Rabbnya & bersabar. Orang mukmin akan diberi pahala pada setiap urusannya sampai suapan makanan yg dia angkat kepada mulut istrinya. [HR. Ahmad No.1405].

Hadits Ahmad No.1405 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1406

Sepertiga. Ya sepertiga, tapi itu besar. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, menengadahkan tangan mereka kepada manusia (meminta-minta) apa yg dimiliki mereka. Sesungguhnya walaupun kamu hanya memberi nafkah, itu adl sedekah, bahkan suapan yg kamu angkat kepada mulut istrimu. Semoga Allah memperpanjang usiamu sehingga ada kaum yg mengambil manfaat darimu sedangkan yg lainnya mendapat mudharat karenamu. [HR. Ahmad No.1406].

Hadits Ahmad No.1406 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1407

Buatkanlah liang lahat untukku & letakkanlah batu bata sebagaimana telah dibuatkan untuk Rasulullah . [HR. Ahmad No.1407].

Hadits Ahmad No.1407 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1408

Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dgn Musa?
Ali RAdhiallah 'anhu berkata; Ya. Wahai Rasulullah. Sa'd berkata; Kemudian Ali segera berbalik kebelakang dgn cepat, seakan-akan saya melihat debu yg berterbangan dari kakinya. Hammad berkata; Kemudian Ali segera kembali. [HR. Ahmad No.1408].

Hadits Ahmad No.1408 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1409

diperbincangkan penyakit lepra di dekat Rasulullah , maka beliau bersabda:
penyakit itu adl siksaan yg ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Jika penyakit tha'un sedang mewabah di suatu negeri, janganlah kalian memasukinya, & jika sedang mewabah di suatu tempat sementara kalian ada di dalamnya maka janganlah kalian keluar dari tempat itu. [HR. Ahmad No.1409].

Hadits Ahmad No.1409 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1410

Aku kagum dgn seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia memuji Allah & bersyukur, jika mendapatkan musibah dia memuji Allah & bersabar. Orang mukmin akan diberi pahala pada setiap urusannya sampai suapan makanan yg dia angkat ke mulut istrinya. [HR. Ahmad No.1410].

Hadits Ahmad No.1410 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1411

tidaklah kalian diberi rizqi & dimenangkan kecuali karena adanya orang-orang lemah dari kalian. [HR. Ahmad No.1411].

Hadits Ahmad No.1411 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1412

Para Nabi, lalu orang-orang yg semisal mereka & orang-orang yg semisal mereka. Seseorang akan diuji sesuai dgn kadar agamanya, jika agamanya lemah maka akan diuji sesuai dgn kondisinya, & jika agamanya kuat maka akan diuji dgn kondisinya juga. Beliau menambahkan: Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi tanpa mempunyai kesalahan. [HR. Ahmad No.1412].

Hadits Ahmad No.1412 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1413

Rasulullah menyebutkan kedua orang tuanya (sebagai tebusan) untukku pada Perang Uhud. [HR. Ahmad No.1413].

Hadits Ahmad No.1413 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1414

Apakah kalian tak mampu mendapatkan seribu kebaikan dalam sehari?
sahabat bertanya; Siapakah yg mampu melakukannya?
beliau menjawab; Bertasbih seratus kali (membaca SUBHANALLAAH-Maha Suci Allah) akan ditulis baginya seribu kebaikan & dihapuskan darinya seribu kesalahan. [HR. Ahmad No.1414].

Hadits Ahmad No.1414 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1415

Barangsiapa mengakui seseorang (sebagai) bapak padahal bukan bapaknya & dia tahu bahwa dia bukan bapaknya maka Syurga haram baginya. [HR. Ahmad No.1415].

Hadits Ahmad No.1415 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1416

sesungguhnya aku adl orang ketujuh dari tujuh orang yg bersama Rasulullah , (yang pada saat itu kami mengalami) ketiadaan makanan sama sekali kecuali daun Hublah, sampai-sampai salah seorang dari kami mengeluarkan kotoran layaknya kotoran kambing, karena tak ada campuran makanan (yang dapat kami makan). Kemudian Bani Asad merendahkanku & menghinaku karena keIslamanku. Sungguh kalau begitu aku telah rugi & telah sesat jalanku. [HR. Ahmad No.1416].

Hadits Ahmad No.1416 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1417

Barangsiapa mengakui seseorang (sebagai) bapak kepada selain bapaknya & dia tahu bahwa dia bukan bapaknya maka Syurga haram baginya. [HR. Ahmad No.1417].

Hadits Ahmad No.1417 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1418

bangunlah & kumandangkan di Mina bahwa sesungguhnya hari-hari ini adl hari-hari makan & minum, tak ada puasa pada hari-hari ini. [HR. Ahmad No.1418].

Hadits Ahmad No.1418 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1419

Jangan kamu lakukan! tetapi saya memberi penjelasan kepada beliau; Ahli warisku adl kaya, maka bagaimana kalau duapertiga?
Beliau menjawab; Jangan! Bagaimna kalau setengah aku mendesak, beliau menjawab; Jangan! saya bertanya lagi; Bagaimana kalau sepertiga?
Beliau bersabda:
[HR. Ahmad No.1419].

Hadits Ahmad No.1419 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1420

Tidak ada hamah, 'adwa & tiyarah. Jika memang ada maka itu ada pada wanita, kendaraan atau tempat tinggal.+ Ket: Hamah: keyakinan orang jahiliyyah bahwa tulang mayat itu berubah menjadi burung. 'Adwa: penyakit menular. Tiyarah: ramalan buruk sehingga pelakunya mengurungkan perbuatannya. [HR. Ahmad No.1420].

Hadits Ahmad No.1420 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1421

Rasulullah telah melakukannya & kamipun telah melakukannya bersama beliau. [HR. Ahmad No.1421].

Hadits Ahmad No.1421 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1422

Barangsiapa mengakui seseorang (sebagai) bapak kepada selain bapaknya & dia tahu bahwa dia bukan bapaknya maka Syurga haram baginya. Abu 'Utsman An Nahdi berkata; Saya bertemu dgn Abu Bakrah & saya menceritakan kepadanya, maka dia juga berkata; & saya, kedua telingaku mendengar & hatiku memahaminya, dari Muhammad . [HR. Ahmad No.1422].

Hadits Ahmad No.1422 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1423

Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dgn Musa?
[HR. Ahmad No.1423].

Hadits Ahmad No.1423 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1424

Penuhnya mulut salah seorang diantara kalian dgn nanah kemudian merusaknya itu lebih baik baginya dari pada penuh dgn Sya'ir. Hajjaj berkata; Saya mendengar yunus bin Jubair. [HR. Ahmad No.1424].

Hadits Ahmad No.1424 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1425

Penuhnya mulut salah seorang diantara kalian dgn nanah kemudian merusaknya itu lebih baik baginya dari pada penuh dgn Sya'ir. [HR. Ahmad No.1425].

Hadits Ahmad No.1425 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1426

mengenai penyakit lepra: Jika penyakit itu sedang mewabah di suatu negeri, janganlah kalian memasukinya, & jika sedang mewabah di suatu tempat sementara kalian ada di dalamnya maka janganlah kalian keluar dari tempat itu. Syu'bah berkata; & telah menceritakan kepadaku Hisyam, bahwa Abu Bakar adl 'Ikrimah bin Khalid. [HR. Ahmad No.1426].

Hadits Ahmad No.1426 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1427

Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dgn Musa?
Ali RAdhiallah 'anhu menjawab; Saya rela, kemudian berkata; ya, ya. [HR. Ahmad No.1427].

Hadits Ahmad No.1427 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1428

Saya memanjangkan dua (raka'at) pertama & memendekkan dua (raka'at) terakhir. Saya tak mengurangi apa yg aku ikuti dari shalat Rasulullah sedikitpun. Umar berkata; Itulah yg menjadi perkiraanku. Atau Prasangkaku kepadamu. [HR. Ahmad No.1428].

Hadits Ahmad No.1428 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1429

Rasulullah menyuruh untuk menutup pintu-pintu akses ke masjid & membiarkan pintu Ali. [HR. Ahmad No.1429].

Hadits Ahmad No.1429 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1430

Bukan dari golonganku orang yg tak melagukan Al Qur`an. [HR. Ahmad No.1430].

Hadits Ahmad No.1430 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1431

melarang seseorang mendatangi keluarganya secara tiba-tiba setelah shalat Isya. [HR. Ahmad No.1431].

Hadits Ahmad No.1431 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1432

Rasulullah melarangnya. Seandainya hal itu dibolehkan kepadanya pasti kami akan mengebiri diri kami. [HR. Ahmad No.1432].

Hadits Ahmad No.1432 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1433

Bukankah kurma basah berkurang jika mengering?
para sahabat menjawab; Ya. maka Nabi memakruhkannya. [HR. Ahmad No.1433].

Hadits Ahmad No.1433 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1434

Saya memohon kepada Rabbku 'azza wajalla tiga hal: aku memohon kepadaNya agar tak membinasakan ummatku dgn ditenggelamkan, & Dia mengabulkan. Aku memohon kepadaNya agar tak membinasakan ummatku dgn kelaparan & Dia mengabulkannya. Dan aku memohon kepadaNya agar tak menjadikan kehancuran mereka dari diri mereka sendiri namun Dia menolakku. [HR. Ahmad No.1434].

Hadits Ahmad No.1434 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1435

Akan ada suatu kaum yg makan dgn lisan-lisan mereka seperti sapi makan dari apa yg ada di bumi. [HR. Ahmad No.1435].

Hadits Ahmad No.1435 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1436

Saya mengimami mereka sebagaimana shalat Rasulullah , saya memanjangkan dua (raka'at) pertama & meringankan dua (raka'at) terakhir. Umar berkata; Itulah yg menjadi perkiraanku. Wahai Abu Ishaq [HR. Ahmad No.1436].

Hadits Ahmad No.1436 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1437

Membunuh seorang mukmin adl kekufuran & mencelanya adl perbuatan fasik, & tak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi dari tiga hari. [HR. Ahmad No.1437].

Hadits Ahmad No.1437 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1438

Sesungguhnya kaum muslim yg paling besar kesalahannya kepada kaum muslim yg lainnya adl seseorang yg bertanya tentang sesuatu kemudian dia bersikukuh dgn pertanyaannya sehingga diturunkan pengharamannya disebabkan pertanyaannya itu itu. [HR. Ahmad No.1438].

Hadits Ahmad No.1438 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1439

Barangsiapa menghinakan orang Quraisy niscaya Allah Azza Wa Jalla akan menghinakannya. [HR. Ahmad No.1439].

Hadits Ahmad No.1439 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1440

Sungguh aku akan memberi beberapa lelaki & membiarkan orang yg lebih aku cintai diantara mereka, maka aku tak akan memberinya sedikitpun karena khawatir mereka akan di telungkupkan di neraka diatas wajah-wajah mereka. [HR. Ahmad No.1440].

Hadits Ahmad No.1440 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1441

Rasulullah memerintahkan agar membunuh Al Wazagh & beliau memberi nama Fuwaisiq.+Ket: Al Wazagh: sejenis hewan melata menyerupai tokek & mengandung bisa (racun). [HR. Ahmad No.1441].

Hadits Ahmad No.1441 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1442

jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dgn menengadahkan tangannya kepada manusia. Wahai Sa'd tidaklah kamu memberi nafkah, dgn (nafkah tersebut) kamu mengharap ridha Allah Ta'ala kecuali akan diberi pahala, bahkan sampai suapan yg kamu angkat kepada mulut istrimu. Sa'd berkata; Wahai Rasulullah, apakah saya akan dikembalikan lagi (ketempat asal hijrahku) setelah meninggalnya para sahabatku?
Beliau bersabda:
sekali-kali kamu tak akan dikembalikan (ketempat asal hijrahmu) kemudian kamu beramal dgn niat mencari wajah Allah, kecuali akan bertambah derajat & keluhuranmu. Bisa jadi kamu dikembalikan lagi sehingga Allah memberikan manfaat denganmu bagi suatu kaum & memberi mudharat kepada kaum yg lainnya. Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka & jangan Engkau kembalikan lagi ke belakang. akan tetapi Sa'd bin Khaulah adl orang yg malang, Rasulullah meratapi Sa'd, & dia meninggal di Makkah. [HR. Ahmad No.1442].

Hadits Ahmad No.1442 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1443

Rasulullah menolak Utsman untuk membujang. Seandainya beliau menghalalkannya pasti kami akan mengebiri diri kami. [HR. Ahmad No.1443].

Hadits Ahmad No.1443 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1444

Sesungguhnya tak ada seorang Nabi pun kecuali dia menerangkan Dajjal kepada ummatnya, & aku pasti akan menerangkannya dgn sifat yg belum disifatkan oleh seorang Nabipun sebelumku. Dia itu matanya buta sebelah, & Allah 'azza wajalla tidaklah buta sebelah. [HR. Ahmad No.1444].

Hadits Ahmad No.1444 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1445

penyakit lepra diperbincangkan di dekat Rasulullah , maka beliau bersabda:
Itu adl siksaan yg ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Jika penyakit itu sedang mewabah di suatu negri janganlah kalian memasukinya, & jika ada di suatu tempat sementara kalian ada di dalamnya, janganlah kalian keluar dari tempat itu. [HR. Ahmad No.1445].

Hadits Ahmad No.1445 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1446

Barangsiapa makan tujuh biji kurma 'Ajwah dari antara dua gunung Madinah ketika pagi hari maka tak akan ada sesuatu yg membahayakannya pada hari itu sampai sore harinya. Fulaih berkata; Aku mengiranya beliau bersabda:
Dan jika memakannya pada waktu sore hari maka tak ada sesuatu yg membahayakannya sampai pagi hari. Maka Umar berkata; perhatikanlah Wahai 'Amir apa yg kamu ceritakan dari Rasulullah ?
maka 'Amir menjawab; Demi Allah, aku tak berdusta atas nama Sa'd & Sa'd tak berdusta atas nama Rasulullah . [HR. Ahmad No.1446].

Hadits Ahmad No.1446 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1447

Allah Azza Wa Jalla mencintai hambaNya yg berkecukupan, menyembunyikan (sedekahnya) & bertaqwa. [HR. Ahmad No.1447].

Hadits Ahmad No.1447 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1448

Saya melihat di samping kanan & kiri Rasulullah ada dua orang laki-laki yg memakai pakaian putih, saya tak pernah melihatnya sebelum atau sesudah peristiwa tersebut. [HR. Ahmad No.1448].

Hadits Ahmad No.1448 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1449

Aku kagum terhadap seorang muslim jika dia mendapatkan kebaikan dia memuji Rabbnya & bersyukur, jika mendapatkan musibah dia mengharap pahala dari Rabbnya & bersabar. Orang muslim akan diberi pahala pada setiap sesuatu sampai suapan makanan yg dia suapkan ke mulutnya. [HR. Ahmad No.1449].

Hadits Ahmad No.1449 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1450

Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dgn Musa?
Hanyasaja tak ada Nabi setelahku [HR. Ahmad No.1450].

Hadits Ahmad No.1450 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1451

Saya tak pernah mendengar Nabi berkata kepada manusia yg hidup lagi masih berjalan bahwa dia akan berada di syurga kecuali kepada Abdullah bin Salam. [HR. Ahmad No.1451].

Hadits Ahmad No.1451 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1452

Perumpamaan shalat itu seperti sungai yg mengalir di depan pintu seseorang dgn deras & sangat menyegarkan, dia menyelam di dalamnya setiap hari lima kali, apakah kalian melihat akan tersisa kotoran padanya?
' [HR. Ahmad No.1452].

Hadits Ahmad No.1452 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1453

Penuhnya mulut salah seorang diantara kalian dgn nanah & darah lebih baik baginya dari pada penuh dgn Sya'ir. [HR. Ahmad No.1453].

Hadits Ahmad No.1453 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1454

Jika penyakit itu sedang mewabah di suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya, & jika sedang mewabah pada suatu tempat sementara kalian ada di dalamnya maka janganlah kalian keluar dari tempat itu. Habib berkata; saya bertanya; Apakah kamu mendengarnya dari 'Usamah?
dia menjawab; Ya. [HR. Ahmad No.1454].

Hadits Ahmad No.1454 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1455

Membunuh seorang mukmin adl kekufuran & mencelanya adl perbuatan fasik. [HR. Ahmad No.1455].

Hadits Ahmad No.1455 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1456

sungguh Allah telah menyelamatkanku dari orang-orang musyrik, berikanlah pedang ini untukku! Beliau menjawab; Sesungguhnya pedang ini bukan milikmu & bukan pula milikku, letakkan! Lalu aku meletakkanya kembali, seraya berkata; Mungkin pedang ini akan diberikan hari ini kepada orang yg tak dicoba seperti cobaan yg menimpaku. Tiba-tiba seseorang memanggilku dari belakangku, maka aku bertanya; apakah telah turun sesuatu tentang aku?
Rasulullah bersabda; Kamu telah meminta pedang (ini) kepadaku & (aku jawab;) pedang ini bukan milikku, namun sekarang telah diberikan kepadaku, maka sekarang juga telah menjadi milikmu. Sa'd berkata; Maka turunlah ayat: (Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang kepunyaan Allah & RasulNya.) [HR. Ahmad No.1456].

Hadits Ahmad No.1456 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1457

Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adl karena perpecahan. Sungguh aku akan mengangkat salah seorang untuk kalian, dia bukanlah orang terbaik diantara kalian namun dia orang yg paling sabar terhadap lapar & haus. kemudian beliau mengangkat Abdullah bin Jahsy Al Asadi untuk (memimpin) kami, & dialah orang yg pertama kali diangkat sebagai pemimpin dalam Islam. [HR. Ahmad No.1457].

Hadits Ahmad No.1457 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1458

Kalian akan memerangi Jazirah Arab kemudian Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia & Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Romawi & Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal & Allah menaklukkannya untuk kalian. Nafi' berkata; Jabir berkata; Dajjal tak akan keluar sampai Romawi ditaklukkan. [HR. Ahmad No.1458].

Hadits Ahmad No.1458 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1459

Kalian akan memerangi Jazirah Arab lalu Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia & Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Romawi & Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal & Allah menaklukkannya untuk kalian. [HR. Ahmad No.1459].

Hadits Ahmad No.1459 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1460

Sewakanlah dgn emas & perak! [HR. Ahmad No.1460].

Hadits Ahmad No.1460 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1461

Jika salah seorang diantara kalian mengeluarkan dahak di dalam masjid maka hapuslah dahak tersebut supaya jangan sampai terkena kulit seorang mukmin atau mengenai pakaiannya sehingga mengganggunya. [HR. Ahmad No.1461].

Hadits Ahmad No.1461 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1462

ditanya tentang menukar kurma basah dgn kurma kering, maka beliau menjawab; Bukankah kurma basah berkurang jika mengering?
para sahabat menjawab; Ya. maka beliau bersabda; Kalau begitu jangan. [HR. Ahmad No.1462].

Hadits Ahmad No.1462 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1463

Sesungguhnya kaum muslim yg paling besar kesalahannya kepada kaum muslim yg lainnya adl seseorang yg bertanya tentang suatu perkara yg tak diharamkan, kemudian perkara tersebut diharamkan kepada orang-orang disebabkan pertanyaannya tersebut. [HR. Ahmad No.1463].

Hadits Ahmad No.1463 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1464

Sepertiga. Ya sepertiga, tapi itu (masih tetap) besar. Sesungguhnya Kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dgn menengadahkan tangannya kepada manusia. Sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu memberi nafkah kecuali pasti akan diberi pahala, bahkan sampai suapan yg kamu angkat kepada mulut istrimu. Saya berkata; Wahai Rasulullah, apakah saya akan dikembalikan lagi (ke Madinah)?' Beliau bersabda:
[HR. Ahmad No.1464].

Hadits Ahmad No.1464 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1465

(kedudukan) mu bagiku adl sebagaimana kedudukan Harun dgn Musa?
kemudian dikatakan kepada Sufyan; Hanya saja tak Nabi lagi setelahku?
Dia menjawab; Ya. [HR. Ahmad No.1465].

Hadits Ahmad No.1465 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1466

saya tak akan meninggalkan bagi mereka (tatacara) shalat Rasulullah pada shalat zhuhur & ashar, saya memanjangkan dua (raka'at) pertama & meringankan dua (raka'at) terakhir. Saya mendengar Umar berkata; Itulah yg menjadi perkiraanku, wahai Abu Ishaq [HR. Ahmad No.1466].

Hadits Ahmad No.1466 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1467

Bukan dari golonganku orang yg tak melagukan Al Qur`an. [HR. Ahmad No.1467].

Hadits Ahmad No.1467 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1468

Sesungguhnya kami tak diwarisi. Apa yg kami tinggalkan adl sedekah. Mereka menjawab; Ya. [HR. Ahmad No.1468].

Hadits Ahmad No.1468 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1469

Ular (yang hidup di) lubang pegunungan yg akan membunuhnya. Yang dimaksud (dengan orang yg akan dibunuh di sini) adl seorang lelaki dari Bajilah. [HR. Ahmad No.1469].

Hadits Ahmad No.1469 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1470

Bukankah kurma basah berkurang jika mengering?
mereka menjawab; Ya. maka beliau menetapkan; Kalau begitu jangan. [HR. Ahmad No.1470].

Hadits Ahmad No.1470 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1471

barangsiapa yg mengaku seseorang (sebagai) bapak & dia tahu bahwa dia bukan bapaknya maka Syurga haram baginya. Abu 'Utsman berkata; kemudian saya bertemu dgn Abu Bakrah & menceritakan kepadanya, maka dia berkata; Kedua telingaku mendengar & hatiku memahaminya dari Muhammad . [HR. Ahmad No.1471].

Hadits Ahmad No.1471 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1472

Tidak ada 'adwa, tiyarah & hamah. Jika memang ada tiyarah pada sesuatu, maka itu ada pada kuda, wanita & tempat tinggal. Jika kalian mendengar ada penyakit lepra sedang mewabah di suatu negri maka janganlah kalian memasukinya, & jika sedang mewabah di suatu tempat sementara kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian kabur dari tempat itu. + Ket: Hamah: keyakinan orang jahiliyyah bahwa tulang mayat itu berubah menjadi burung. 'Adwa: penyakit menular. Tiyarah: ramalan buruk sehingga pelakunya mengurungkan perbuatannya. [HR. Ahmad No.1472].

Hadits Ahmad No.1472 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1473

Para Nabi, lalu orang-orang yg semisal mereka & orang-orang yg semisal mereka, sehingga seseorang akan diuji sesuai dgn kadar agamanya, jika agamanya kuat maka akan diuji sesuai dgn kekuatannya. -dalam kesempatan lain beliau bersabda:
yg paling berat cobaanya, jika agamanya lemah maka akan diuji dgn sebatas itu. - dalam kesempatan lain beliau bersabda:
Sesuai kadar agamanya. - Beliau menambahkan: Tidaklah ujian itu meninggalkan seorang hamba sehingga hamba tersebut berjalan di muka bumi dgn tak memikul beban kesalahan. Abdullah berkata; Bapakku berkata; dalam kesempatan lain dia berkata; dari Sa'd, berkata; saya berkata; Wahai Rasulullah… [HR. Ahmad No.1473].

Hadits Ahmad No.1473 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1474

Pergilah & ambillah pedangmu! [HR. Ahmad No.1474].

Hadits Ahmad No.1474 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1475

Sungguh seperti shalat Rasulullah yg saya (lakukan ketika) mengimami mereka, dgn memanjangkan dua (raka'at) pertama & meringankan dua (raka'at) terakhir. Maka Umar berkata; Itulah yg menjadi perkiraanku, Wahai Abu Ishaq [HR. Ahmad No.1475].

Hadits Ahmad No.1475 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1476

Barangsiapa menginginkan kehancuran atau kejahatan terhadap penduduk Madinah niscaya Allah akan melelehkannya sebagaimana larutnya garam di air. [HR. Ahmad No.1476].

Hadits Ahmad No.1476 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1477

Sebaik baik dzikir adl yg tersembunyi & sebaik baik rizqi adl yg sekedar mencukupi. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ishaq dari Ibnu Mubarak dari Usamah berkata; telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 'Amru bin 'Utsman bahwa Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah mengabarinya, kemudian menyebutkan lafazh hadits di atas. [HR. Ahmad No.1477].

Hadits Ahmad No.1477 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1478

Bacalah: LA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LA SYARIKA LAHU, ALLAHU AKBAR KABIRA, WALHAMDU LILLAHI KATSIRA WA SUBHANALLAHI RABBIL 'ALAMIN, WA LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAAHIL 'AZIZIL HAKIIM (Tidak ada Ilah yg berhak disembah selain Allah yg Esa, tak ada sekutu bagiNya, Allah Maha Besar & Agung. Segala puji yg banyak hanya bagi Allah, & Maha Suci Allah Rabb semesta alam. Tidak ada daya & kekuatan kecuali dari Allah yg Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) sebanyak lima kali. Orang badui tadi berkata; Itu semua untuk Rabbku, mana untukku?
Beliau menjawab; Bacalah: ALLAHUMMAGHFIRLI WARHAMNI WARZUQNI WAHDINI WA'AFINI (Ya Allah! Ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku rizqi, berilah aku hidayah & berilah aku kesehatan). [HR. Ahmad No.1478].

Hadits Ahmad No.1478 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1479

Rasulullah menyebutkan kedua orangtuanya untukku pada Perang Uhud. [HR. Ahmad No.1479].

Hadits Ahmad No.1479 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1480

Bertasbih seratus kali (membaca SUBHANALLAAH-Maha Suci Allah) akan ditulis baginya seribu kebaikan & dihapuskan darinya seribu kesalahan. bapakku berkata; & Ibnu Numair berkata; Atau dihapuskan. & Ya'la juga demikian (berkata;) Atau dihapuskan. [HR. Ahmad No.1480].

Hadits Ahmad No.1480 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1481

membaca salam ke sebelah kanannya & ke kirinya sampai terlihat kedua pipinya yg putih. [HR. Ahmad No.1481].

Hadits Ahmad No.1481 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1482

Barangsiapa ketika mendengar Muadzin membaca: 'WA ANA ASYHADU ALLA ILA HA ILLALLAAHU WAHDAHU LA SYARIKA LAHU WA ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASULUHU, RADHINA BILLAHI RABBA WA BI MUHAMMADIN RASULA WA BIL ISLAMI DINA (Dan saya bersaksi bahwa tak ada Ilah yg berhaq disembah kecuali Allah yg Maha Esa, tak ada sekutu bagiNya, & bahwasannya Muhammad adl hamba & utusanNya, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Muhammad sebagai Rasul kami & Islam sebagai agama kami) ' niscaya dosanya akan diampuni. Telah menceritakannya kepada kami Qutaibah dari Laits dari Al Hukaim bin Abdullah bin Qais. [HR. Ahmad No.1482].

Hadits Ahmad No.1482 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1483

Aku menyaksikan saat kami berperang bersama Rasulullah yg tak ada makanan sama sekali kecuali daun Hublah & daun pohon samur, sampai-sampai salah seorang dari kami mengeluarkan kotoran layaknya kotoran kambing, (karena) tak campuran (makanan yg dapat kami makan). Kemudian Bani Asad merendahkanku & menghinaku karena agamaku. Sungguh aku telah rugi & telah sesat jalanku. [HR. Ahmad No.1483].

Hadits Ahmad No.1483 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1484

(Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.) Bacaan Ibnu Mas'ud juga demikian. (Katakanlah harta rampasan Perang itu..). Dan Ibuku berkata; Bukankah Allah telah menyuruhmu menyambung silaturrahim & berbuat baik pada kedua orang tua. Demi Allah, saya tak akan memakan makanan & meminum minuman sehingga kamu mengingkari Muhammad. Kemudian dia tak makan sehingga mereka memaksanya dgn membuka mulutnya dgn tongkat, & akhirnya mereka dapat menuangkan minuman ke mulutnya. -Syu'bah berkata; kukira dia berkata; Makanan.- Maka turunlah ayat: (Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua ibu-bapaknya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yg bertambah-tambah,) sampai pada ayat: (..Maka Kuberitakan kepadamu apa yg Telah kamu kerjakan.) Nabi menemuiku pada saat saya sakit. Kemudian saya berkata; Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mewasiatkan semua hartaku?
Beliau melarangku. Saya bertanya lagi; Bagaimana kalau setengah?
Beliau menjawab; Jangan Saya bertanya lagi; Bagaimana jika sepertiga?
beliau diam, sehingga orang-orang (menyimpulkan) untuk memakai ketentuan tersebut. Ada seorang Anshar membuat makanan, kemudian mereka memakannya & meminumnya sehingga mereka mulai teler karena khamer, & waktu itu belum di haramkan. Kemudian kami berkumpul di sekelilingnya, mereka saling membanggakan diri. Orang Anshar berkata; Orang Ansharlah yg terbaik. Orang Muhajirin berkata; Orang Muhajirinlah yg terbaik. Maka ada seorang laki-laki yg menyerang Sa'd dgn tulang unta & mematahkan hidungnya, sehingga hidung Sa'd patah, maka turunlah ayat: (Hai orang-orang yg beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi..) sampai pada ayat (Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)). [HR. Ahmad No.1484].

Hadits Ahmad No.1484 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1485

tentang haji tamattu', dia menjawab; Kami melakukannya & orang ini mengingkari rumah-rumah di Makkah. Yang dia maksud adl Mu'awiyah. [HR. Ahmad No.1485].

Hadits Ahmad No.1485 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1486

Penuhnya mulut salah seorang diantara kalian dgn nanah lebih baik baginya dari pada penuh dgn Sya'ir. [HR. Ahmad No.1486].

Hadits Ahmad No.1486 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1487

Kami pernah melakukan seperti ini, kemudian kami diperintahkan untuk mengangkat (dan meletakkannya) ke lutut. [HR. Ahmad No.1487].

Hadits Ahmad No.1487 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1488

Barangsiapa sarapan pagi dgn tujuh biji kurma 'Ajwah maka tak akan ada racun & sihir yg membahayakannya pada hari itu. Telah menceritakan kepada kami Maki telah menceritakan kepada kami Hasyim dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqash dari Sa'd, kemudian menyebutkan hadits seperti di atas. Telah menceritakannya kepada kami Abu Badar dari Hasyim dari 'Amru bin Sa'd bin Abu Waqash. [HR. Ahmad No.1488].

Hadits Ahmad No.1488 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1489

Sesungguhnya aku mengharamkan antara kedua sisi Madinah, tak boleh dipotong pohon berdurinya atau dibunuh binatang buruannya. Dan beliau bersabda:
Madinah adl baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Tidaklah seseorang yg meninggalkannya karena benci kecuali Allah akan menggantinya dgn orang yg lebih baik darinya. Tidak ada seorangpun yg tabah terhadap kesusahan & kesulitan hidup di dalamnya kecuali aku akan menjadi saksi baginya atau pemberi syafa'at pada Hari Kiamat. [HR. Ahmad No.1489].

Hadits Ahmad No.1489 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1490

Saya memohon kepada Rabbku 'azza wajalla tiga hal kemudian Dia mengabulkan dua hal & menolak satu hal: aku memohon kepadaNya agar tak membinasakan ummatku dgn kelaparan, & Dia mengabulkan. Aku memohon kepadaNya agar tak membinasakan ummatku dgn ditenggelamkan & Dia mengabulkannya. Dan aku memohon kepadaNya agar tak menjadikan kehancuran mereka di antara mereka sendiri namun Dia menolakku. [HR. Ahmad No.1490].

Hadits Ahmad No.1490 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1491

Aku kagum terhadap seorang mukmin jika dia mendapatkan kebaikan dia memuji Allah & bersyukur, jika mendapatkan musibah dia mengharap pahala dari Allah & bersabar. Orang mukmin akan diberi pahala pada setiap sesuatu sampai suapan makanan yg dia suapkan kedalam mulutnya. [HR. Ahmad No.1491].

Hadits Ahmad No.1491 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1492

Jika saya melakukan ruku', maka saya meletakkan kedua tanganku diantara kedua lututku. Kemudian bapakku, Sa'd bin Malik melihatku & melarangku, & berkata; Kami dulu melakukannya kemudian kami dilarang. [HR. Ahmad No.1492].

Hadits Ahmad No.1492 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1493

Sesungguhnya penyakit lepra ini adl siksaan atau sisa azab yg ditimpakan kepada suatu kaum sebelum kalian. Jika penyakit itu sedang mewabah di suatu negeri & kalian sedang berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar darinya karena menghindarinya, & jika kalian mendengar ada di suatu tempat maka janganlah kalian memasukinya. [HR. Ahmad No.1493].

Hadits Ahmad No.1493 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1494

Sesungguhnya aku menjelaskan ciri-ciri Dajjal dgn sifat yg belum disifatkan oleh seorang (nabi) pun sebelumku. Dia itu matanya buta sebelah, & Allah 'azza wajalla tidaklah buta sebelah. [HR. Ahmad No.1494].

Hadits Ahmad No.1494 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1495

sesungguhnya aku memberikan sesuatu kepada seseorang, namun yg lainnya lebih aku cintai, karena khawatir Allah akan melemparkannya ke neraka di wajahnya. Abu Nu'aim berkata; Saya bertemu Sufyan di Makkah, & orang yg pertama kali dia tanyakan adalah, dia berkata; 'bagaimana (kabar) Syuja' yaitu Ibnu Badar. [HR. Ahmad No.1495].

Hadits Ahmad No.1495 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1496

Wahai Umar! tidaklah syetan bertemu denganmu pada suatu jalan, kecuali dia akan melewati jalan selain jalanmu. [HR. Ahmad No.1496].

Hadits Ahmad No.1496 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1497

memberi keringanan untuk menyewa dgn emas atau perak. [HR. Ahmad No.1497].

Hadits Ahmad No.1497 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1498

Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dgn Musa?
Hanya saja tak ada Nabi setelahku [HR. Ahmad No.1498].

Hadits Ahmad No.1498 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1499

Akan ada suatu kaum yg berlebihan dalam berdoa. Kemudian beliau membaca ayat: (Berdoalah kepada Tuhanmu dgn berendah diri & suara yg lembut. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yg melampaui batas.) -Syu'bah berkata; Saya tak tahu siapa yg membaca ayat: (Berdoalah kepada Tuhanmu dgn berendah diri & suara yg lembut.) apakah dari perkatan Sa'd atau perkataan Nabi .- Kemudian Sa'd berkata kepada putranya; Bacalah: ALLAHUMMA AS`ALUKAL JANNATA WAMAA QARRABA ILAIHA MIN QAULIN AU 'AMAL, WA A'UDZUBIKA MINANNARI WAMAA QARRABA ILAIHA MIN QAULIN AU 'AMAL (Ya Allah, aku memohon syurga kepadaMu & apa apa yg mendekatkan kepadanya, baik berupa perkataan atau perbuatan, & aku berlindung kepadaMu dari Neraka & apa apa yg mendekatkan kepadanya baik berupa perkataan atau perbuatan). [HR. Ahmad No.1499].

Hadits Ahmad No.1499 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1500

(Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari sifat bakhil, & aku berlindung kepadaMu dari sifat penakut, & aku berlindung kepadaMu dari dikembalikan kepada umur yg hina, & aku berlindung kepadaMu dari fitnah dunia & aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur). [HR. Ahmad No.1500].

Hadits Ahmad No.1500 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1501

Barangsiapa menghinakan orang Quraisy niscaya Allah Azza Wa Jalla akan menghinakannya. [HR. Ahmad No.1501].

Hadits Ahmad No.1501 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1502

Barangsiapa menginginkan kehinaan orang Quraisy niscaya Allah akan menghinakannya. [HR. Ahmad No.1502].

Hadits Ahmad No.1502 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1503

Rasulullah menolak 'Utsman bin Mazh'un untuk membujang. Jika saja dia diizinkan niscaya kami akan mengebiri diri kami. [HR. Ahmad No.1503].

Hadits Ahmad No.1503 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1504

Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi dari tiga hari. [HR. Ahmad No.1504].

Hadits Ahmad No.1504 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1505

(Tidak ada Ilah yg berhak disembah selain Allah) ' tiga kali, kemudian tiuplah ke sebelah kirimu tiga kali sambil berlindung & jangan kamu ulangi! [HR. Ahmad No.1505].

Hadits Ahmad No.1505 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1506

Akan datang seorang lelaki dari jalan ini, (dia adalah) salah seorang penghuni Syurga, & dia memakan sisa makanan ini. Sa'd berkata; Aku tinggalkan saudaraku, Umair bin Abu Waqqash mempersiapkan tempat untuk menyambut kedatangan Nabi . Aku sangat berharap bahwa orang yg masuk tersebut (adalah dia), tetapi tiba-tiba Abdullah bin Salam datang & memakannya. Telah menceritakan kepada kami Abdushshamad telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami 'Ashim dia menyebutkan secara makna kecuali lafazh: Saya melewati 'Uwaimir bin Malik. [HR. Ahmad No.1506].

Hadits Ahmad No.1506 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1507

Ya Allah berikanlah keberkahan kepada penduduk Madinah di kota mereka & berkahilah mereka dalam setiap sha' mereka & berkahilah dalam setiap Mud mereka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adl hambaMu & kekasihMu & aku juga hamba & utusanMu. Ibrahim telah memohon kepadaMu untuk penduduk Makkah & aku memohon kepadaMu untuk penduduk Madinah sebagaimana Ibrahim memohon kepadaMU untuk penduduk Makkah & semisalnya bersamanya. Sesungguhnya Madinah itu dijaga oleh para Malaikat, yg di setiap jalannya ada dua Malaikat yg menjaganya, tak akan dimasuki oleh wabah lepra & Dajjal. Barangsiapa hendak melakukan keburukan di dalamnya, maka Allah akan menjadikannya meleleh sebagaimana melelehnya garam di dalam air. [HR. Ahmad No.1507].

Hadits Ahmad No.1507 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1508

Satu bulan itu begini & begini. kemudian beliau mengurangi satu jarinya pada yg ketiga kalinya. [HR. Ahmad No.1508].

Hadits Ahmad No.1508 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1509

Satu bulan itu segini & segini, sepuluh, sepuluh & sembilan satu kali. [HR. Ahmad No.1509].

Hadits Ahmad No.1509 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1510

Satu bulan itu segini, segini & segini. Yaitu dua puluh sembilan. [HR. Ahmad No.1510].

Hadits Ahmad No.1510 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1511

Tidak akan terjadi Hari Kiamat sehingga muncul suatu kaum yg makan dgn lidah-lidah mereka sebagaimana sapi makan dgn lidahnya. [HR. Ahmad No.1511].

Hadits Ahmad No.1511 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1512

Sebaik-baik kematian adl seseorang yg meninggal karena mempertahankan haqnya. [HR. Ahmad No.1512].

Hadits Ahmad No.1512 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1513

Sepertiga. Ya sepertiga, (tapi) itu besar. Sesungguhnya salah seorang kalian meninggalkan keluarganya dalam sejahtera itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan menjadi beban bagi manusia. [HR. Ahmad No.1513].

Hadits Ahmad No.1513 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1514

Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dgn Musa. Hanya saja tak ada Nabi setelahku?
[HR. Ahmad No.1514].

Hadits Ahmad No.1514 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1515

buatkanlah liang lahat untukku & perlakukan sebagaimana Rasulullah diperlakukan. [HR. Ahmad No.1515].

Hadits Ahmad No.1515 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1516

Buatkanlah liang lahat untukku & letakkanlah batu bata sebagaimana telah dibuatkan untuk Rasulullah . [HR. Ahmad No.1516].

Hadits Ahmad No.1516 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1517

Kami melakukan thawaf bersama Rasulullah , diantara kami ada yg thawaf tujuh putaran, diantara kami ada yg thawaf delapan putaran & diantara kami ada yg thawaf lebih banyak dari itu. Rasulullah bersabda:
Tidak apa-apa. [HR. Ahmad No.1517].

Hadits Ahmad No.1517 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1518

Iman itu bermula dalam keadaan asing & akan kembali asing seperti semula, maka berbahagialah orang-orang yg asing pada hari itu, ketika manusia sudah rusak. Demi Dzat yg jiwa Abul Qasim ada di tanganNya, sungguh iman itu akan bersarang pada dua masjid ini sebagaimana seekor ular bersarang pada sarangnya. [HR. Ahmad No.1518].

Hadits Ahmad No.1518 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1519

Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain kecuali masjidil Haram. [HR. Ahmad No.1519].

Hadits Ahmad No.1519 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1520

Sesungguhnya aku mengharamkan antara kedua sisi Madinah, sebagaimana Ibrahim mengharamkan tanah haramnya (Makkah), tak boleh dipotong pohon berdurinya atau dibunuh binatang buruannya. Tidaklah seseorang yg meninggalkannya karena benci kecuali Allah akan menggantinya dgn orang yg lebih baik darinya. Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Tidaklah seseorang menginginkan keburukan pada penduduknya kecuali Allah akan melelehkannya sebagaimana timah yg meleleh pada api atau melelehnya garam di air. [HR. Ahmad No.1520].

Hadits Ahmad No.1520 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1521

Para Nabi, lalu orang-orang yg semisal mereka & orang-orang yg semisal mereka. Seseorang diuji sesuai dgn kadar agamanya, jika agamanya kuat maka ujiannya akan berat. Jika agamanya lemah maka diuji dgn sesuai kadar agamanya. Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa mempunyai kesalahan. [HR. Ahmad No.1521].

Hadits Ahmad No.1521 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1522

tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dgn Musa?
hanya saja tak ada Nabi setelahku Dan saya juga mendengar beliau bersabda pada Perang Khaibar; Sungguh, saya akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yg mencintai Allah & RasulNya & Allah & RasulNya juga mencintainya. Maka kami semuanya saling mengharap agar mendapatkan bendera itu. Beliau bersabda:
Panggilllah Ali! kemudian dia dihadirkan dalam keadaan sakit matanya. Lantas beliau meludahi matanya & menyerahkan bendera tersebut kepadanya, kemudian Allah memberi kemenangan kepadanya. Tatkala turun ayat: (Marilah kita memanggil anak-anak kami & anak-anak kamu.) Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan & Husain & bersabda:
Ya Allah, mereka adl keluargaku. [HR. Ahmad No.1522].

Hadits Ahmad No.1522 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1523

Akan terjadi suatu fitnah dimana orang yg duduk ketika itu lebih baik dari orang yg berdiri, & orang yg berdiri ketika itu lebih baik dari orang yg berjalan, & orang yg berjalan ketika itu lebih baik dari orang yg berlari. Sa'd bertanya; Bagaimana pendapat anda jika ada yg masuk ke rumahku & mengulurkan tangannya untuk membunuhku?
beliau bersabda:
Jadilah kamu seperti putera Adam! [HR. Ahmad No.1523].

Hadits Ahmad No.1523 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1524

Inilah Al Abbas bin Abdulmuththalib orang Quraisy yg paling dermawan & paling menjaga hubungan. [HR. Ahmad No.1524].

Hadits Ahmad No.1524 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1525

Bacalah: LA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LA SYARIKA LAHU, ALLAHU AKBAR KABIRA, WALHAMDU LILLAHI KATSIRA WA SUBHANALLAHI RABBIL 'ALAMIN, LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAAHIL 'AZIZIL HAKIIM (Tidak ada Ilah yg berhak disembah selain Allah yg Esa, tak ada sekutu bagiNya, Allah Maha Besar & Agung. Segala puji yg banyak hanya bagi Allah, & Maha Suci Allah Rabb semesta alam. Tidak ada daya & kekuatan kecuali dari Allah yg Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) lima kali. Orang badui tadi berkata; Itu semua untuk Rabbku Azza Wa Jalla, mana untukku?
Beliau menjawab; Bacalah: ALLAHUMMAGHFIRLI WARHAMNI WAHDINI WARZUQNI (Ya Allah! Ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku hidayah & berilah aku rizqi.) Ibnu Numair berkata; Musa berkata; lafazh WA'AFINI (berilah aku kesehatan). saya masih ragu & saya tak tahu pasti. [HR. Ahmad No.1525].

Hadits Ahmad No.1525 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1526

Bertasbih seratus kali (membaca SUBHANALLAAH-Maha Suci Allah) akan ditulis baginya seribu kebaikan atau dihapuskan darinya seribu kesalahan. [HR. Ahmad No.1526].

Hadits Ahmad No.1526 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1527

Apakah kalian tak mampu mendapatkan seribu kebaikan setiap hari?
kemudian ada seorang teman duduknya bertanya; Bagaimana mampu salah seorang dari kami, Wahai Rasulullah untuk mendapatkan seribu kebaikan setiap hari?
beliau menjawab; [HR. Ahmad No.1527].

Hadits Ahmad No.1527 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1528

(Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah bahwa rampasan Perang itu untuk Allah & RasulNya.) Sa'd melanjutkan; Ada seorang sahabat Anshar yg membuat makanan, & dia mengundang kami, kemudian kami meminum khamer hingga kami mabuk. (Dalam kondisi seperti itu) orang Anshari & Quraisy saling membanggakan diri. Orang Anshar berkata; Kami lebih utama daripada kalian. Orang Quraisy berkata; Kami lebih utama daripada kalian. Tiba-tiba seorang laki-laki Anshar mengambil tulang unta & memukulkannya ke hidung Sa'd hingga pecah, maka hidung Sa'd menjadi pecah, pada saat itu turunlah ayat: (Hai orang-orang yg beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dgn panah, adl termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.) Sa'd melanjutkan; Ibuku berkata; Bukankah Allah telah menyuruh mereka untuk berbakti, Demi Allah, saya tak akan memakan makanan & meminum minuman sampai mati atau kamu mengingkari Muhammad. Maka jika mereka hendak memberi ibuku makan, mereka membuka paksa mulutnya dgn tongkat, dgn demikian mereka bisa menyuapinya makanan ke mulutnya. Maka turunlah ayat: (Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya,). Nabi menemui Sa'd untuk menjenguknya karena sakit, kemudian Sa'd berkata; Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mewasiatkan semua hartaku?
Beliau menjawab: Jangan. Sa'd bertanya; Bagaimana kalau duapertiga?
Beliau menjawab; Jangan dia bertanya lagi; Bagaimana jika sepertiga?
beliau diam. [HR. Ahmad No.1528].

Hadits Ahmad No.1528 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1529

Jika penyakit lepra sedang mewabah di suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya, & jika ada di suatu tempat sementara kalian ada di dalamnya maka janganlah kalian kabur dari tempat itu. [HR. Ahmad No.1529].

Hadits Ahmad No.1529 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1530

Panahlah, tebusanmu adl bapakku & ibuku [HR. Ahmad No.1530].

Hadits Ahmad No.1530 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1531

pada suatu hari dia buang air besar kemudian berwudhu & mengusap kedua khufnya, maka kami merasa heran & bertanya; Apa-apaan ini?
dia menjawab; Telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melihat Rasulullah melakukan sebagaimana yg aku lakukan. [HR. Ahmad No.1531].

Hadits Ahmad No.1531 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1532

Kami berperang bersama Rasulullah & tak ada makanan sama sekali yg bisa kami makan kecuali daun Hublah & daun pohon samur, sampai-sampai salah seorang kami mengeluarkan kotoran seperti kotoran kambing karena tak adanya campuran (makanan yg bisa kami makan). Kemudian Bani Asad merendahkanku & menghinaku karena agamaku. Kalau begitu sungguh aku telah rugi & telah sesat jalanku. [HR. Ahmad No.1532].

Hadits Ahmad No.1532 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1533

membaca salam ke sebelah kanannya & ke sebelah kirinya. [HR. Ahmad No.1533].

Hadits Ahmad No.1533 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1534

Nabiyullah tertawa. -saya mengira Sa'd berkata; Sampai tampak gigi geraham beliau.- Rauh bertanya; Kenapa beliau tertawa?
Ibnu Aun menjawab; Karena melihat tingkah laku Sa'd. [HR. Ahmad No.1534].

Hadits Ahmad No.1534 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1535

(Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari sifat bakhil, & aku berlindung kepadaMu dari sifat penakut, & aku berlindung kepadaMu dari dikembalikan kepada umur yg hina, & aku berlindung kepadaMu dari fitnah dunia & aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur). [HR. Ahmad No.1535].

Hadits Ahmad No.1535 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1536

(Tidak ada Ilah yg berhak disembah selain Allah) ' tiga kali, kemudian tiuplah ke sebelah kirimu tiga kali sambil berlindung kepada Allah dari godaan setan & jangan kamu ulangi! [HR. Ahmad No.1536].

Hadits Ahmad No.1536 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1537

Sebaik-baik dzikir adl yg tersembunyi & sebaik baik rizqi adl yg sekedar mencukupi. [HR. Ahmad No.1537].

Hadits Ahmad No.1537 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 1538

tidaklah setan bertemu denganmu pada suatu jalan kecuali dia akan melewati jalan selain jalanmu. INI ADALAH HADITS TERAKHIR SA'D BIN ABU WAQQASH . [HR. Ahmad No.1538].

Hadits Ahmad No.1538 Secara Lengkap

[[[]]]