Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Menyempurnakan Shalat

Hadits ibnumajah 1050

Jika engkau shalat maka sempurnakanlah wudlu & menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian takbir & bacalah ayat al Qur'an yg mudah menurut kamu, kemudian rukuklah hingga engkau tenang, kemudian berdirilah hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tenang, kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau tegak duduk. Dan lakukanlah hal seperti dalam semua shalatmu. [HR. ibnumajah No.1050].

Hadits ibnumajah No.1050 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 1051

Jika Rasulullah berdiri shalat, beliau takbir & mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dgn kedua pundak & setiap organ tubuh kembali ke tempatnya. Kemudian beliau meletakkan dua telapak tangannya & bertumpu pada lutut, seimbang tak mengangkat atau pun menurunkan kepalanya. Kemudian beliau mengucapkan; SAMI'A ALLAHU LIMAN HAMIDAHU seraya mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dgn kedua pundak & setiap tulang kembali ke tempatnya. Setelah itu beliau turun ke bumi (sujud) & menjauhkan kedua tangannya dari lambung, kemudian beliau mengangkat kepala & membentangkan kaki kiri & duduk di atasnya -beliau juga melenturkan jari-jari kakinya & mengarahkan menghadap kiblat ketika sujud-, kemudian beliau sujud, kemudian takbir & duduk di atas kaki kiri hingga setai tulang kembali ke asalnya. Setelah itu beliau bangun & melakukan seperti itu pada raka'at yg lain. kemudian jika berdiri dari raka'at kedua, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dgn kedua pundak sebagaimana ketika beliau memulai shalat (Takbiratul Ikram). Kemudian beliau melakukan sisa shalatnya seperti itu, hingga ketika sampai pada sujud terakhir sebelum salam beliau mengakhirkan salah satu kakinya & duduk tawarruk pada sisi kiri. Mereka berkata, Engkau benar, begitulah Rasulullah shalat. [HR. ibnumajah No.1051].

Hadits ibnumajah No.1051 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 1052

apabila berwudlu, beliau meletakkan kedua tangannya dalam bejana, membaca basmallah, & menyempurnakan wudlunya. Lalu beliau berdiri menghadap kiblat, bertakbir & mengangkat kedua tangannya sejajar dgn kedua bahunya. Beliau rukuk & meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kemudian menjauhkan kedua tangannya dari lambung, beliau mengangkat kepalanya hingga punggungnya lurus, & beliau berdiri lebih lama dari berdirinya kalian. Setelah itu beliau sujud & meletakkan kedua tangannya menghadap kiblat seraya menjauhkan keduanya dari lambung semampunya sebagaimana yg aku lihat. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya & duduk di atas kaki kiri & menegakkan kaki kanan, & beliau tak suka condong ke sebelah kiri. [HR. ibnumajah No.1052].

Hadits ibnumajah No.1052 Secara Lengkap

[[[]]]