Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Puasa dan Berbuka Dalam Safar

Hadits Bukhari 1805

Turunlah disini & siapkan minuman buatku. Orang itu berkata:
Wahai Rasulullah, bukankah masih ada matahari?
Beliau berkata, lagi: Turunlah (berhenti disini) & siapkan minuman buatku. Orang itu berkata, lagi: Wahai Rasulullah, bukankah masih ada matahari?
Beliau berkata, lagi: Turunlah & siapkan minuman buatku. Maka orang itu berhenti lalu memberikan minuman kepada Beliau, lalu Beliau minum kemudian melempar sesuatu dgn tangan Beliau ke suatu arah lalu bersabda:
Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sana maka orang yg puasa sudah boleh berbuka . Hadits inidikuatkan pula oleh Jarir & Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Asy-Syaibaniy dari Ibnu Abu Awfa Radhiyallahu'anhu berkata:
Aku pernah bersama Nabi dalam suatu perjalanan. [HR. Bukhari No.1805].

Hadits Bukhari No.1805 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 1806

Wahai Rasulullah, aku sering berpuasa. [HR. Bukhari No.1806].

Hadits Bukhari No.1806 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 1807

Jika kamu mau berpuasalah & jika kamu mau berbukalah. [HR. Bukhari No.1807].

Hadits Bukhari No.1807 Secara Lengkap

[[[]]]

Shaum