Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Berkabung Ihdad,

Hadits Malik 1096

Wanita yg beriman kepada Allah & hari Akhir tak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari'. [HR. Malik No.1096].

Hadits Malik No.1096 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Malik 1097

Tidak halal bagi seorang wanita yg beriman kepada Allah & hari Akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari'. [HR. Malik No.1097].

Hadits Malik No.1097 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Malik 1098

Berkabung itu hanya selama empat bulan sepuluh hari. Sungguh, pada masa Jahilliyah dahulu salaj seorang dari kalian melempar kotoran unta di awal tahun. Humaid bin Nafi' berkata; Aku lalu bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud 'melempar kotoran unta pada awal tahun?
Zainab menjawab; Dahulu jika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke rumah jelek & mengenakan seburuk-buruk pakaian serta tak menyentuh wewangian selama setahun. Setelah itu akan didatangkan kepadanya seekor keledai, atau kambing, atau burung, lalu ia menyentuh kulitnya sebagai bentuk terapi, & tak ada yg ia sentuh kecuali akan mati. Kemudian ia keluar & diberikan kepadanya kotoran unta, ia lalu melemparkan kotoran tersebut sebagai tanda habisnya masa penantian. Kemudian ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa, memakai wewangia & selainnya. Malik berkata; Al Hifsy ialah rumah kecil yg jelek atau gubug reot, & taftadldlu ialah mengusap kulitnya semacam jampi. [HR. Malik No.1098].

Hadits Malik No.1098 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Malik 1099

Tidak halal bagi seorang wanita yg beriman kepada Allah & hari Akhir berkabung atas kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya. [HR. Malik No.1099].

Hadits Malik No.1099 Secara Lengkap

[[[]]]