Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Minta Persetujuan

Hadits Abudaud 1791

Seorang janda tak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pertimbangan, & seorang gadis tak boleh dinikahkan kecuali dgn seizinnya. Para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana izinya?
Beliau bersabda:
Dengan cara diam. [HR. Abudaud No.1791].

Hadits Abudaud No.1791 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1792

Seorang wanita yatim dimintai pertimbangan terhadap dirinya, apabila ia diam maka hal itu adl izinnya, & apabila ia menolak maka tak boleh memaksakannya. Hadits Yazid dgn menggunakan bentuk pengabaran. Abu Daud berkata; begitu juga hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan, serta Mu'adz bin Mu'adz dari Muhammad bin 'Amr telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala`, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, dari Muhammad bin 'Amr dgn hadits ini dgn sanadnya, dalam hadits tersebut ia menambahkan; beliau berkata:
Apabila ia menangis atau diam, ia menambahkan kata menangis. Abu Daud berkata; kata menangis bukanlah sesuatu yg terhafalkan (terjaga), hal itu adl sebuah kesalahan. Dalam hadits tersebut terdapat kesalahan dari Ibnu Idris, atau dari Muhammad bin Al 'Ala`. Abu Daud berkata; & hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu 'Amr Dzakwan dari Aisyah, ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis akan merasa malu untuk berbicara. Beliau berkata; diamnya adl persetujuannya. [HR. Abudaud No.1792].

Hadits Abudaud No.1792 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1793

Ajaklah para wanita untuk bermusyawarah mengenai anak-anak wanita mereka! [HR. Abudaud No.1793].

Hadits Abudaud No.1793 Secara Lengkap

[[[]]]