Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Wa`il Bin Hujr Radliyallahu Anhu

Hadits Ahmad 25978

khamer (minuman keras), kemudian beliau melarangnya. Laki-laki itu kemudian berkata, Kami membuatnya hanya sebagai obat, maka Nabi bersabda:
Justru itu adl penyakit. [HR. Ahmad No.25978].

Hadits Ahmad No.25978 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25979

memberikan tanah untuknya. Dia berkata, Lalu beliau mengutusku bersama Mu'awiyah untuk memberikan tanah itu padanya, atau dia menyebutkan, Beritahukanlah tanah itu kepadanya. Wail berkata, Mu'awiyah lalu berkata kepadaku, Boncengkan aku di belakangmu, aku pun menjawab, Janganlah kamu menjadi raja yg diboncengkan. Wail berkata, Mu'awiyah lantas berkata, Berikan sandalmu kepadaku, lalu aku menjawab, Pakailah sandal di bawah naungan unta. Wail melanjutkan, Ketika Mu'awiyah diangkat menjadi khalifah, aku mendatanginya, lalu dia mendudukkan aku di atas dipan bersamanya. Lalu dia mengingatkan aku sebuah hadits. Simak berkata, Kemudian dia berkata, Sungguh, aku berharap membawanya di hadapanku. [HR. Ahmad No.25979].

Hadits Ahmad No.25979 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 25980

Sesungguhnya dia telah bertaubat dgn taubat yg sekiranya penduduk Madinah bertaubat, niscaya akan diterima dari mereka. [HR. Ahmad No.25980].

Hadits Ahmad No.25980 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Dari Beberapa Kabilah