Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Sunahnya Melaksanakan Dua Rakaat Fajar, dan Anjuran Melaksanakannya Dengan Ringan Tidak Panjang,

Hadits Muslim 1184

jika Mu'adzin diam dari adzan shalat shubuh, & shubuhpun telah nampak, maka Rasulullah melakukan shalat dua rakaat ringan sebelum shalat ditegakkan. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya & Qutaibah & Ibnu Rumh, dari Al Laits bin Sa'd (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb & 'Ubaidullah bin Sa'id, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub semuanya dari Nafi' dgn sanad seperti ini sebagaimana yg dikatakan Malik. [HR. Muslim No.1184].

Hadits Muslim No.1184 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1185

Jika fajar telah terbit, Rasulullah tak melakukan shalat selain dua rakaat ringan. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami An Nadlr telah menceritakan kepada kami Syu'bah dgn sanad seperti ini. [HR. Muslim No.1185].

Hadits Muslim No.1185 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1186

jika fajar telah nampak terang baginya, beliau lakukan shalat dua rakaat. [HR. Muslim No.1186].

Hadits Muslim No.1186 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1187

shalat dua rakaat fajar dgn meringankan (raka'at) keduanya. Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ali yaitu Ibnu Mushir, (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami Abu Bakar & Abu Kuraib & Ibnu Numair dari Abdullah bin Numair, (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Waki', semuanya dari Hisyam dgn sanad seperti ini, & dalam hadis Abu Usamah disebutkan; Jika fajar telah terbit. [HR. Muslim No.1187].

Hadits Muslim No.1187 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1188

shalat dua rakaat antara adzan & iqamat pada waktu shalat subuh. [HR. Muslim No.1188].

Hadits Muslim No.1188 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1189

shalat dua rakaat fajar & meringankan raka'atnya hingga aku berkata dalam hari; Apakah beliau membaca Alfatihah?. [HR. Muslim No.1189].

Hadits Muslim No.1189 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1190

Jika fajar terbit, maka Rasuullah shalat dua rakaat (ringan) hingga aku membatin; Apakah beliau membaca surat Al Fatihah?. (karena cepatnya -pent). [HR. Muslim No.1190].

Hadits Muslim No.1190 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1191

tidak ada shalat sunnah yg lebih di jaga Nabi daripada dua raka'at sebelum subuh. [HR. Muslim No.1191].

Hadits Muslim No.1191 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1192

Aku belum pernah melihat shalat sunnah yg lebih disegerakan untuk dikerjakan Nabi daripada dua rakaat sebelum fajar. [HR. Muslim No.1192].

Hadits Muslim No.1192 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1193

Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. [HR. Muslim No.1193].

Hadits Muslim No.1193 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1194

Kedua rakaat itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. [HR. Muslim No.1194].

Hadits Muslim No.1194 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1195

dalam dua raka'at fajarnya, Rasulullah membaca surat Al Kafirun & Qul Huwallahu ahad (Surat al-ikhlash). [HR. Muslim No.1195].

Hadits Muslim No.1195 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1196

dalam dua raka'at fajar, tepatnya di raka'at pertama, Rasulullah membaca Katakanlah, kami beriman kepada Allah & apa yg diturunkan kepada kami. QS. Albaqarah 136, & pada rakaat kedua membaca Kami beriman kepada Allah, & saksikanlah bahwa kami orang muslim. QS. Ali Imran 52. [HR. Muslim No.1196].

Hadits Muslim No.1196 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 1197

Dalam dua raka'at fajarnya, Rasulullah biasa membaca Katakanlah, kami beriman kepada Allah & apa yg diturunkan kepada kami. QS. Albaqarah 136, & yg terdapat dalam surat Ali Imran Marilah kita menuju kalimat yg sama antara kami & kalian. QS. Ali Imran; 64. Dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Khasyram telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Utsman bin Hakim dalam sanad ini seperti haditsnya Marwan Al Fazari. [HR. Muslim No.1197].

Hadits Muslim No.1197 Secara Lengkap

[[[]]]

Shalatnya Musafir dan Penjelasan Tentang Qashar