Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Dan adalah Singgasana-nya di Atas Air Al Anam, 7, , Dia adalah Tuhan yang Memiliki Arsy yang Agung At Taubah, 129,

Hadits Bukhari 6868

Allah telah ada & tak ada sesuatu pun terjadi sebelum-Nya, arsy-Nya berada di atas air, kemudian Allah mencipta langit & bumi & Allah menetapkan segala sesuatu dalam alquran'. Lantas seorang laki-laki mendatangiku & berujar 'Wahai Imran, carilah untamu, sebab untamu pergi! Aku bergegas mencarinya, tak tahunya fatamorgana (padang pasir) menghilangkan pandangannya. Demi Allah, sungguh aku mengimpikan sekiranya untaku biarlah hilang sedang aku tak usah berdiri. [HR. Bukhari No.6868].

Hadits Bukhari No.6868 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6869

Tangan kanan Allah selalu penuh & sama sekali tak pernah kurang karena berderma (infak), Dia sangat dermawan baik malam maupun siang, tidakkah kalian tahu apa yg telah diinfakan-Nya semenjak Ia mencipta langit & bumi & itu semua tak mengurangi apa yg berada di tangan kanan-Nya?
Dan arsy-Nya berada diatas air, & ditangan-Nya yg lain urusan menjulurkan atau menahan, karenanya Dia meninggikan atau merendahkan. [HR. Bukhari No.6869].

Hadits Bukhari No.6869 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6870

Bertakwalah engkau kepada Allah, & tahanlah isterimu. Anas berkata, Kalaulah Rasulullah sudah merahasiakan sesuatu, beliau sungguh merahasiakannya. Ketika itu Zainab binti Jahsyin membanggakan diri kepada isteri-isteri beliau lainnya seraya berkata, 'Kalian dikawinkan oleh keluarga kalian, sebaliknya aku dikawinkan sendiri oleh Allah ta'ala dari atas langit berlapis tujuh.' Dan masih dari Tsabit mengenai ayat: '(Dan kamu merahasiakan urusanmu yg Allah membeberkannya, & kamu takut kepada manusia) ' (Qs. Al Ahzab: 37), ayat ini diturunkan tentang percekcokan rumah tangga Zainab & Zaid bin Haritsah. [HR. Bukhari No.6870].

Hadits Bukhari No.6870 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6871

Ayat hijab diturunkan tentang Zainab binti Jahsyin, yg ketika itu beliau Shallallahu'alaihiwasallam memberinya makan berupa roti & daging, & Zainab membanggakan diri kepada isteri-isteri Nabi ShallAllahu 'alaihi wa Salam lainnya dgn berkata, 'Allah lah yg menikahkanku di langit.' [HR. Bukhari No.6871].

Hadits Bukhari No.6871 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6872

Rahmat-Ku lebih mendominasi kemurkaan-Ku'. [HR. Bukhari No.6872].

Hadits Bukhari No.6872 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6873

Barangsiapa beriman kepada Allah & rasul-Nya, mendirikan shalat, & berpuasa pada bulan Ramadlan, maka Allah berkewajiban memasukkannya kedalam surga, baik ia berhijrah fi sabilillah atau duduk di tempat tinggalnya tempat ia dilahirkannya. Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, tak sebaiknyakah kami mengabarkan orang-orang tentang hal ini?
Nabi malahan menjawab: Dalam surga terdapat seratus derajat yg Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalan-Nya, yg jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan antara langit & bumi, maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga firdaus, sebab firdaus adl surga yg paling tengah & paling tinggi, di atasnya ada singgasana Arrahman, & daripadanya sungai surga memancar. [HR. Bukhari No.6873].

Hadits Bukhari No.6873 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6874

tahukah engkau ke manakah matahari ini pergi?
Aku menjawab, 'Allah & rasul-Nya lah yg lebih tahu! ' Nabi menjawab: Sesungguhnya matahari ini pergi meminta ijin untuk sujud sehingga diijinkan, seolah-olah dikatakan kepada 'Kembalilah engkau dari tempat engkau datang', maka ia muncul di sebelah baratnya, kemudian beliau membaca: '(Itulah tempat tinggalnya) ', menurut bacaan Abdullah. [HR. Bukhari No.6874].

Hadits Bukhari No.6874 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6875

sehingga aku telusuri alquran & hingga aku temukan akhir surat At Taubah, yg aku tak menemukannya dgn seorang pun selain bersamanya, yaitu ayat: '(Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri) ' (QS. Attaubah 128), hingga penghabisan surat al Bara'ah (surat At Taubah). Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dgn hadis ini, & beliau berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dgn hadis ini, & ia menyebutkan, 'Bersama Abu Khuzaimah al-anshari. [HR. Bukhari No.6875].

Hadits Bukhari No.6875 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6876

LAA-ILAAHA ILLALLAHUL 'ALIIMUL HALIIM, LAA-ILAAHA ILLALLAH RABBUL'ARSYIL 'AZHIIMI LAA-ILAAHA ILLALLAH RABBUS SAMAAWAATI WARABBUL ARDLI RABBUL'ASYIL KARIIMI (Tiada sesembahan yg hak selain Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tiada sesembahan yg hak selain Allah, Tuhan pemelihara arsy Yang Maha Agung, tiada sesembahan yg hak selain Allah Yang memelihara langit & bumi, Tuhan pemelihara arsy yg mulia) '. [HR. Bukhari No.6876].

Hadits Bukhari No.6876 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6877

Pada hari kiamat semua manusia pingsan, tak tahunya saya & Musa berpegangan dgn salah satu penyangga 'arsy. Sedang Al Majisyun berkata dari Abdullah bin Fadll dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ShallAllahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda:
Dan aku menjadi manusia yg pertama-tama dibangkitkan, tak tahunya Musa sudah menyangga arsy. [HR. Bukhari No.6877].

Hadits Bukhari No.6877 Secara Lengkap

[[[]]]

Tauhid