Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Sejarah Adzan

Hadits Tirmidzi 174

Ini mimpi yg benar, maka berdirilah bersama Bilal, karena suaranya lebih lantang & panjang daripada kamu, sampaikanlah padanya apa yg dikatakan padamu (impikan), suruhlah agar ia menyeru dengannya. Abdullah bin Zaid berkata; Ketika Umar bin Al Khaththab mendengar seruan Bilal, maka ia pun keluar menemui Rasulullah seraya menjinjing kain sarungnya, ia lantas berkata; Wahai Rasulullah, demi Dzat yg mengutusmu dgn kebenaran, aku juga telah mengimpikan sebagaimana yg ia serukan. Abdullah bin Zaid berkata; Maka Rasulullah pun bersabda:
Milik Allah lah segala pujian, maka itu akan lebih menguatkan lagi. Ia berkata; Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Umar. Abu Isa berkata; Hadits Abdullah bin Zaid ini derajatnya hasan shahih.
Ibrahim bin Sa'd telah meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Ishaq dgn lafadz yg lebih sempurna & lebih panjang. Disebutkan dalam hadits tersebut bahwa adzan dua kali-dua kali, sedangkan iqamah dgn satu kali-satu kali. Abdullah bin Zaid adl Ibnu Abdu Rabbih, & disebut juga dgn Ibnu Abdu Rabbi. Dan kami tak pernah mengetahui hadits shahih darinya yg diriwayatkan dari Nabi selain hadits yg berkenaan dgn adzan ini. sedangkan Abdullah bin Zaid bin 'Ashim Al Mazini, ia mempunyai beberapa hadits yg diriwayatkan dari Nabi . Ia adl paman Abbad bin Tamim. [HR. Tirmidzi No.174].

Hadits Tirmidzi No.174 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 175

Wahai Bilal, berdiri & serulah untuk mendirikan shalat. Abu Isa berkata; Hadits ini derajatnya hasan shahih gharib, dari hadits Ibnu Umar. [HR. Tirmidzi No.175].

Hadits Tirmidzi No.175 Secara Lengkap

[[[]]]