Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hukuman Bagi Penuduh Zina Tanpa Bukti,

Hadits ibnumajah 2557

Ketika ayat yg membebaskanku dari tuduhan turun, Rasulullah berdiri di atas mjmbar lalu mengemukakan hal tersebut dgn membaca ayat suci Al Qur'an. Dan Ketika Rasulullah turun dari mimbar, beliau memerintahkan terhadap dua orang laki-laki & satu orang untuk dilakukan hukuman had atas mereka. [HR. ibnumajah No.2557].

Hadits ibnumajah No.2557 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 2558

Apabila seorang lelaki berkata kepada lelaki lain; 'Wahai bencong, maka derahlah dia sebanyak dua puluh kali. Dan apabila seorang lelaki berkata kepada lelaki lain: Wahai homosek, maka cambuklah ia dua puluh kali. [HR. ibnumajah No.2558].

Hadits ibnumajah No.2558 Secara Lengkap

[[[]]]