Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Doa untuk Madinah dan Penduduknya

Hadits Malik 1374

Ya Allah, berkahilah mereka dalam timbangan-timbangan mereka, berkahilah sha' & mud mereka. yaitu penduduk Madinah. [HR. Malik No.1374].

Hadits Malik No.1374 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Malik 1375

Ya Allah, berkahilah buah-buah kami, berkahilah Madinah kami, berkahilah kami dalam takaran kami & berkahilah kami dalam mud kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adl hamba-Mu, kekasih-Mu & Nabi-Mu. Sesungguhnya aku adl hamba-Mu & Nabi-mu. Ibrahim berdoa kepada-Mu untuk Makkah & aku berdoa kepada-Mu untuk Madinah seperti apa yg dia doakan untuk Makkah. Kemudian beliau mendoakan seorang anak yg paling kecil yg beliau lihat, lalu beliau memberi anak itu dari buah tersebut. [HR. Malik No.1375].

Hadits Malik No.1375 Secara Lengkap

[[[]]]