Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Firman Allah Taala, {malaikat-malaikat dan Jibril Naik Kepada Tuhan}

Hadits Bukhari 6878

bagaimana kalian tinggalkan hamba-hamba-Ku?
Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan shalat, & kami datangi mereka sedang mereka mendirikan shalat'. Sedang Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah ShallAllahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Barangsiapa bersedekah dgn separuh biji kurma dari penghasilan yg baik, & tak ada yg naik kepada Allah kecuali amal yg baik, maka Allah menerimanya dgn tangan kanan-Nya, kemudian mengembangkannya untuk pelakunya sebagaimana salah seorang diantara kalian merawat kuda piaraannya hingga sebesar gunung. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Warqa' dari 'Abdullah bin Dinar dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi ShallAllahu 'alaihi wa Salam dgn redaksi, 'Dan tak ada yg naik kepada Allah kecuali kebaikan'. [HR. Bukhari No.6878].

Hadits Bukhari No.6878 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6879

'LAA ILAAHA ILLALLAHUL 'AZHIIM, LAA-ILAAHA ILLALLAH RABBUL'ARSYIL 'AZHIIMU, LAA-ILAAHA ILLALLAAH RABBUSSAMAAWAATI WARABBUL'ARSYIL KARIIM (Tiada sesembahan yg hak selain Allah Yang Maha agung, tiada sesembahan yg hak selain Allah pemilik arsy yg Agung, tiada sesembahan yg hak selain Allah pemilik langit & pemilik arsy yg mulia) '. [HR. Bukhari No.6879].

Hadits Bukhari No.6879 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6880

Diantara keturunan orang ini ada suatu kaum yg membaca al quran yg tak melebihi tenggorokan mereka (membaca alquran tak meresap dalam hati), mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, mereka membantai pemeluk Islam & membiarkan pemuja patung-patung, kalaulah aku temui mereka, niscaya aku bunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum 'Ad. [HR. Bukhari No.6880].

Hadits Bukhari No.6880 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6881

Persingghannya adl di bawah 'Arsy. [HR. Bukhari No.6881].

Hadits Bukhari No.6881 Secara Lengkap

[[[]]]

Tauhid