Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Abu Bakar Menunaikan Ibadah Haji Bersama Manusia Pada Tahun Kesembilan

Hadits Bukhari 4015

'Sesudah tahun ini orang-orang musyrik tak boleh lagi haji & tak boleh thawaf di ka'bah dalam keadaan telanjang.' [HR. Bukhari No.4015].

Hadits Bukhari No.4015 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 4016

Surat yg paling terakhir kali turun secara sempurna adl surat Al Bara'ah. Dan surat penutup yg paling terakhir kali turun adl surat An Nisa yg berbunyi; Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (QS. Annisa'; 176). [HR. Bukhari No.4016].

Hadits Bukhari No.4016 Secara Lengkap

[[[]]]

Peperangan