Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Menjauhi Bidah dan Perdebatan

Hadits ibnumajah 44

sesungguhnya sebaik-baik perkara adl Kitabullah & sebaik-baik petunjuk adl petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adl yg diada-adakan, & setiap bid'ah adl sesat. Dan beliau selalu bersabda:
Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya. Dan barang siapa meninggalkan hutang atau amanah maka akulah yg menanggungnya. [HR. ibnumajah No.44].

Hadits ibnumajah No.44 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 45

Keduanya merupakan perkataan & petunjuk. Maka sebaik-baik perkataan adl kalamullah, & sebaik-baik petunjuk adl petunjuk Muhammad. Ketahuilah, jangan kalian membuat perkara-perkara baru. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adl hal-hal baru (diada-adakan), & setiap hal baru adl bid'ah, & setiap bid'ah adl sesat. Ketahuilah, janganlah kalian terlalu panjang dalam berangan-angan, hingga menjadikan hati kalian keras. Ketahuilah, segala sesuatu yg akan datang itu adl dekat, & bahwasanya yg jauh itu sesuatu yg tak datang. Ketahuilah, bahwasanya orang yg sengsara itu adl orang yg sengsara di perut ibunya, & orang yg berbahagia adl orang yg diberi nasehat dgn selainnya. Ketahuilah, sesungguhnya membunuh seorang muslim adl kekafiran, & mencercanya adl kefasikan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tak mengajak bicara saudaranya di atas tiga hari. Ketahuilah, jauhilah oleh kalian berkata dusta, sesungguhnya dusta itu tak dibenarkan baik dilakukan dgn serius maupun main-main. Janganlah seseorang berjanji kepada anak kecilnya kemudian dia tak menepatinya. Sesungguhnya dusta akan menggiring kepada perbuatan dosa & sesungguhnya perbuatan dosa akan menggiring ke dalam neraka. Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan & kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Dan akan dikatakan kepada orang yg jujur; ia telah berlaku jujur & berbuat baik. Sementara kepada pendusta dikatakan; ia telah berlaku dusta & dosa. Seorang hamba yg selalu berdusta, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. [HR. ibnumajah No.45].

Hadits ibnumajah No.45 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 46

apabila kalian melihat orang-orang yg memperdebatkannya, maka mereka itulah yg dimaksudkan Allah, maka berhati-hatilah terhadap mereka. [HR. ibnumajah No.46].

Hadits ibnumajah No.46 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 47

Tidak akan tersesat suatu kaum setelah petunjuk selama mereka masih tetap di atasnya, kecuali orang-orang yg senang berdebat. Kemudian beliau membaca ayat ini: tetapi mereka itu adl kaum yg senang berdebat. [HR. ibnumajah No.47].

Hadits ibnumajah No.47 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 48

Allah tak akan menerima dari pelaku bid'ah; puasa, shalat, sedekah, haji, umrah, jihad, prilaku & keadilannya. Dia keluar dari Islam sebagaimana rambut keluar dari tepung. [HR. ibnumajah No.48].

Hadits ibnumajah No.48 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 49

Allah enggan menerima amalan pelaku bid'ah hingga ia meninggalkan kebid'ahannya. [HR. ibnumajah No.49].

Hadits ibnumajah No.49 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 50

Barangsiapa meninggalkan dusta, sementara dia bathil, maka akan dibangunkan baginya istana di tepian surga. Barangsiapa meninggalkan debat meskipun ia benar, maka akan dibangunkan baginya istana di tengah surga. Barangsiapa memperbaiki akhlaknya maka baginya akan dibangunkan istana di surga yg paling tinggi. [HR. ibnumajah No.50].

Hadits ibnumajah No.50 Secara Lengkap

[[[]]]