Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Akikah

Hadits Abudaud 2451

Untuk anak laki-laki dua kambing yg sama & untuk anak perempuan satu kambing. Abu Daud berkata; saya mendengar Ahmad, ia berkata; mukafiatani yaitu yg sama atau saling berdekatan. [HR. Abudaud No.2451].

Hadits Abudaud No.2451 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2452

Biarkan burung berada pada tempatnya! Aisyah berkata; & saya mendengar beliau berkata:
Untuk anak laki-laki dua kambing yg sama & untuk anak perempuan satu kambing tak bermasalah bagi kalian apakah jantan atau betina. [HR. Abudaud No.2452].

Hadits Abudaud No.2452 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2453

Untuk anak laki-laki dua kambing yg sama & untuk anak perempuan satu kambing. Abu Daud berkata; ini adl hadits yg benar sedangkan hadits Sufyan adl salah. [HR. Abudaud No.2453].

Hadits Abudaud No.2453 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2454

Setiap anak tergadaikan dgn aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh & rambutnya dicukur, & dilumuri dgn darah aqiqah. Qatadah apabila ditanya mengenai darah bagaimana dilakukan dengannya?
Ia berkata; apabila engkau menyembelih aqiqah, maka engkau mengambil darinya satu bulu wol, & engkau bawa ke arah urat-urat lehernya kemudian diletakkan pada pertengahan kepala anak kecil tersebut hingga mengalir di atas kelapa tersebut darah seperti benang, kemudian dicuci kepalanya setelah itu, & dicukur. Abu Daud berkata; & ini adl kesalahan dari Hammam, yaitu kata; wa yudamma. Abu Daud berkata; Hammam diselisihi dalam perkataan ini, & hal tersebut adl kesalahan dari Hammam. Sesungguhnya mereka mengatakan; yusamma (diberi nama), namun Hammam berkata; wa yudamma (dan dilumuri darah). Abu Daud berkata; & hadits tersebut tak diambil dgn hal ini. [HR. Abudaud No.2454].

Hadits Abudaud No.2454 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2455

Setiap anak tergadaikan dgn aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya & diberi nama. Abu Daud berkata; & kata yusamma (diberi nama) adl lebih benar. Demikianlah yg dikatakan Sallam bin Abu Muthi' dari Qatadah serta Iyas bin Daghfal, & Asy'ats, dari Al Hasan, ia berkata; & diberi nama. Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Asy'ats dari Al Hasan dari Nabi & ia diberi nama. [HR. Abudaud No.2455].

Hadits Abudaud No.2455 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2456

Pada (setiap) anak laki-laki (yang lahir) harus diaqiqahi, maka sembelihlah (aqiqah) untuknya & hilangkan gangguan darinya. [HR. Abudaud No.2456].

Hadits Abudaud No.2456 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2457

menghilangkan gangguan adl mencukur rambut kepala. [HR. Abudaud No.2457].

Hadits Abudaud No.2457 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2458

menyembelih aqiqah untuk Al Hasan & Al Husain satu domba, satu domba. [HR. Abudaud No.2458].

Hadits Abudaud No.2458 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2459

Allah tak menyukai tindakkan durhaka. Sepertinya beliau tak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata:
Barangsiapa yg anaknya telah dilahirkan & ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yg sama & untuk anak wanita satu ekor kambing. Dan beliau ditanya mengenai fara' (anak unta yg pertama kali lahir). Beliau berkata:
Dan fara' adl hak, sedangkan kalian membiarkannya hingga menjadi dewasa kuat berumur satu tahun masuk dua tahun atau berumur dua tahun masuk tiga tahun kemudian engkau berikan kepada seorang janda atau engkau bebani di jalan Allah adl lebih baik daripada engkau menyembelihnya sehingga dagingnya menempel dgn bulunya, & engkau penuhi bejanamu & engkau kagetkan untamu dgn kematian anaknya. [HR. Abudaud No.2459].

Hadits Abudaud No.2459 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2460

kami menyembelih seekor kambing & mencukur rambutnya serta melumurinya dgn za'faran. [HR. Abudaud No.2460].

Hadits Abudaud No.2460 Secara Lengkap

[[[]]]