Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Seorang Laki-laki Dari Bahilah Radliyallahu Anhu

Hadits Ahmad 19435

Berpuasalah pada bulan kesabaran, yaitu Ramadhan. Aku berkata; 'Sesungguhnya saya masih kuat & saya ingin Anda menambahnya untuk saya'. Sabda beliau: Berpuasalah satu hari setiap bulan. Kukatakan, 'Sesungguhnya saya masih kuat & saya ingin Anda menambahnya untuk saya.' Beliau bersabda:
Berpuasalah dua hari setiap bulan. Kukatakan; 'Sesungguhnya saya masih kuat & saya ingin Anda menambahnya untuk saya.' Beliau bersabda:
Kamu tak akan mampu melaksanakan pada bulan kesabaran (Ramadhan) & dua hari pada tiap bulan. 'Aku berkata; 'Sesungguhnya saya masih kuat & saya ingin Anda menambahnya untuk saya.' Beliau bersabda:
Kalau begitu, tiga hari. Beliau berkata sembari menajamkan pandangannya pada kali yg ketiga. Aku tetap saja berkata; 'Sesungguhnya saya masih kuat & saya ingin Anda menambahnya untuk saya.' Beliau bersabda:
(Berpuasalah) pada bulan-bulan haram, & berbukalah. +maksud bulan haram adl bulan rajab, dzul Qa'dah, dzul hijjah & muharram. [HR. Ahmad No.19435].

Hadits Ahmad No.19435 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Penduduk Bashrah