Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Pencurian

Hadits Nasai 4787

Tidaklah pezina itu berzina ketika dia dalam keadaan beriman, & tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia dalam keadaan beriman, tidaklah dia meminum khamr ketika meminumnya sedangkan dia dalam keadaan beriman, & tidaklah dia merampas suatu rampasan yg berharga & menjadi daya tarik manusia ketika dia dalam keadaan beriman. [HR. Nasai No.4787].

Hadits Nasai No.4787 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4788

Tidaklah pezina itu berzina ketika dia dalam keadaan beriman, & tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia dalam keadaan beriman, tidaklah dia meminum khamr ketika meminumnya sedangkan dia dalam keadaan beriman, kemudian taubah terbentang setelah itu. [HR. Nasai No.4788].

Hadits Nasai No.4788 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4789

Tidaklah pezina itu berzina ketika dia dalam keadaan beriman, & tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia dalam keadaan beriman, tidaklah dia meminum khamr ketika meminumnya sedangkan dia dalam keadaan beriman, kemudian beliau menyebutkan yg keempat tetapi saya lupa.Apabila dia melakukan hal tersebut berarti dia telah melepas tali Islam dari lehernya, kemudian apabila dia bertaubat maka Allah menerima taubatnya. [HR. Nasai No.4789].

Hadits Nasai No.4789 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4790

Allah melaknat pencuri yg mencuri telur hingga tangannya dipotong & mencuri tali hingga tangannya dipotong. [HR. Nasai No.4790].

Hadits Nasai No.4790 Secara Lengkap

[[[]]]