Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Kapan Orang yang Berpuasa Boleh Berbuka

Hadits Bukhari 1818

Jika malam telah datang dari sana & siang telah berlalu dari sana serta matahari telah tenggelam, maka orang yg berpuasa sudah boleh berbuka . [HR. Bukhari No.1818].

Hadits Bukhari No.1818 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 1819

Turunlah & siapkan minuman buat kami. Orang itu berkata, lagi: Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita menunggu hingga sore. Beliau berkata, lagi: Turunlah & siapkan minuman buat kami. Orang itu berkata, lagi: Sekarang masih siang. Beliau kembali berkata:
Turunlah & siapkan minuman buat kami. Maka orang itu turun lalu menyiapkan minuman buat mereka. Setelah minum lalu Nabi berkata:
Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sana maka orang yg puasa sudah boleh berbuka . [HR. Bukhari No.1819].

Hadits Bukhari No.1819 Secara Lengkap

[[[]]]

Shaum