Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Ummu Kultsum Binti Uqbah Ummu Humaid Bin Abdurrahman

Hadits Ahmad 26010

Bukanlah dikatakan pendusta, seorang lelaki yg berkata untuk tujuan mendamaikan di antara manusia. [HR. Ahmad No.26010].

Hadits Ahmad No.26010 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26011

Tidak dikatakan pendusta seseorang yg ingin mendamaikan antara manusia, kemudian ia menyampaikan kabar dgn baik atau berkata baik. [HR. Ahmad No.26011].

Hadits Ahmad No.26011 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26012

Aku belum pernah mendengar beliau //memberikan keringanan atas sesuatupun yg dibicarakan oleh manusia kecuali dalam tiga hal; dalam peperangan, mendamaikan antara manusia & seorang suami mengatakan kepada isterinya, atau seorang isteri mengatakan kepada suaminya. Ummu Kultsum binti Uqbah termasuk wanita yg ikut berhijrah & berbaiat kepada Rasulullah . [HR. Ahmad No.26012].

Hadits Ahmad No.26012 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26013

Tidak dikatakan sebagai pendusta seseorang yg mendamaikan antara manusia, lalu ia mengatakan sesuatu yg baik, atau menyampaikan berita yg baik. Dan sekali waktu ia menyebutkan, Dan menyampaikan berita yg baik. [HR. Ahmad No.26013].

Hadits Ahmad No.26013 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26014

QUL HUWALLAAHU AHAD (Katakanlah (wahai Muhammad) dialah Allah yg Maha Esa) menyamai sepertiga Al Qur'an. [HR. Ahmad No.26014].

Hadits Ahmad No.26014 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26015

seseorang yg mengatakan suatu perkataan dgn maksud untuk mendamaikan, seseorang yg mengatakan perkataan dalam peperangan & seorang (suami) yg mengatakan kepada isterinya, atau isteri mengatakan kepada suaminya. [HR. Ahmad No.26015].

Hadits Ahmad No.26015 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26016

aku telah memberikan hadiah perhiasan & beberapa Uqiyah minyak misik kepada Najasyi, & aku tak melihat Najasyi kecuali dia sudah meninggal, sementara hadiahku dikembalikan kepadaku. Jika benar haidah tersebut kembali kepadaku, maka dia menjadi milikmu. Musa bin Uqbah berkata, Maka dilakukanlah sebagaimana yg dikatakan oleh Rasulullah , hadiahnya dikembalikan lagi kepada beliau, maka beliau memberikan kepada setiap dari isterinya satu uqiyah minyak misik & memberikan semua sisa perhiasan & minyak kepada Ummu Salamah. +Ket; satu uqiyah sebanding dgn empat puluh dirham. [HR. Ahmad No.26016].

Hadits Ahmad No.26016 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26017

Tidak dikatakan pendusta seseorang yg mendamaikan di antara manusia, kemudian dia berkata baik atau menyampaikan berita dgn baik. [HR. Ahmad No.26017].

Hadits Ahmad No.26017 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26018

Nabi memberikan keringanan untuk berbohong pada tiga tempat; pada saat perang, pada saat mendamaikan antara manusia & perkataan seseorang kepada isterinya (untuk menumbuhkan kecintaan). [HR. Ahmad No.26018].

Hadits Ahmad No.26018 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26019

Tidaklah dikatakan pendusta seseorang yg mendamaikan antara manusia, kemudian dia berkata baik atau menyampaikan berita dgn baik, beliau bersabda lagi: Dan menyampaikan berita yg baik. [HR. Ahmad No.26019].

Hadits Ahmad No.26019 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Dari Beberapa Kabilah