Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Berbukan Dengan Air Atau Selainnya Sekadarnya

Hadits Bukhari 1820

Turunlah & siapkan minuman buat kami. Orang itu berkata, lagi: Sekarang masih siang. Beliau berkata, lagi: Turunlah & siapkan minuman buat kami. Maka orang itu turun lalu menyiapkan minuman buat mereka. Setelah minum lalu Nabi berkata:
Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sana maka orang yg puasa sudah boleh berbuka . Beliau memberi isyarat dgn jari Beliau ke arah timur. [HR. Bukhari No.1820].

Hadits Bukhari No.1820 Secara Lengkap

[[[]]]

Shaum