Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Bermalam Dalam Keadaan Suci dan Keutamaannya

Hadits Bukhari 5836

'ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSI ILAIKA WAFAWADLTU AMRII ILAIKA WA ALJA`TU ZHAHRI ILAIKA RAHBATAN WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MALJA`A WALAA MANJAA MINKA ILLA ILAIKA AMANTU BIKITAABIKA ALLADZII ANZALTA WA BINABIYYIKA ALLADZII ARSALTA (Ya AIlah ya Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu & aku berlindung kepada-Mu dalam keadaan harap & cemas, karena tak ada tempat berlindung & tempat yg aman dari adzab-Mu kecuali dgn berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yg telah Engkau turunkan & aku beriman kepada Nabi-Mu yg telah Engkau utus).' Apabila kamu meninggal (pada malam itu) maka kamu mati dalam keadaan fitrah (suci). Dan jadikan bacaan tersebut sebagai penutup ucapanmu (menjelang tidur).' Maka aku berkata; 'Apakah saya menyebutkan; 'Saya beriman kepada Rasul-Mu yg telah Engkau utus?
' Beliau menjawab: 'Tidak, namun saya beriman kepada Nabi-Mu yg telah Engkau utus.' [HR. Bukhari No.5836].

Hadits Bukhari No.5836 Secara Lengkap

[[[]]]