Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Tentang Buruan

Hadits Abudaud 2464

Apabila engkau melepas anjingmu yg terlatih & engkau sebut nama Allah, maka makanlah apa yg mereka tangkap untukmu! aku katakan; walaupun anjing-anjing tersebut telah membunuh buruan tersebut?
Beliau berkata:
Walaupun mereka telah membunuh, selama tak ada anjing lain yg menyertainya. Aku katakan; aku memanah menggunakan panah tumpul, kemudian aku mengenai buruan, apakah aku boleh memakannya?
Beliau berkata:
Apabila engkau memanah menggunakan panah tumpul & engkau sebut nama Allah kemudian mengenai & menusuk (hewan sasaran), maka makanlah & apabila mengenai dgn sisi lebarnya (bukan ujungnya), maka jangan engkau makan! [HR. Abudaud No.2464].

Hadits Abudaud No.2464 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2465

Apabila engkau melepas anjingmu yg terlatih & engkau sebut nama Allah, maka makanlah apa yg mereka tangkap untukmu! Walaupun anjing-anjing tersebut telah membunuh buruan, kecuali apabila ada anjing (lain) yg makan. Apabila ada anjing (lain) yg makan maka jangan engkau makan, karena sesungguhnya aku khawatir anjing tersebut menangkap untuk dirinya sendiri. [HR. Abudaud No.2465].

Hadits Abudaud No.2465 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2466

Apabila engkau memanah dgn anak panahmu & engkau sebutkan nama Allah, kemudian engkau mendapatinya keesokan hari & engkau tak mendapatinya di air serta tak ada padanya bekas selain anak panahmu maka makanlah. Dan apabila bercampur anjingmu bercampur dgn anjing yg lain, maka jangan engkau maka. Engkau tak tahu, bisa jadi buruan tersebut dibunuh anjing yg lain. [HR. Abudaud No.2466].

Hadits Abudaud No.2466 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2467

Apabila buruan yg engkau panah terjatuh dalam air kemudian tenggelam & mati, janganlah engkau makan! [HR. Abudaud No.2467].

Hadits Abudaud No.2467 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2468

Anjing atau rajawali yg engkau latih kemudian engkau lepaskan & engkau sebutkan nama Allah, maka makanlah apa yg ia tangkap untukmu! Aku katakan; apabila ia membunuh buruan?
Beliau berkata:
Apabila ia membunuhnya & tak makan sedikitpun darinya, maka sesungguhnya ia menangkap untukmu. Abu Daud berkata; rajawali apabila maka maka tak mengapa, & anjing apabila makan maka tak disukai, & apabila minum darah maka tak mengapa. [HR. Abudaud No.2468].

Hadits Abudaud No.2468 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2469

Apabila engkau melepas anjingmu & engkau sebutkan nama Allah maka makanlah, & walaupun ia makan sebagian darinya, & makanlah apa yg dibawa kembali kedua tanganmu kepadamu! [HR. Abudaud No.2469].

Hadits Abudaud No.2469 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2470

salah seorang diantara kami memanah hewan buruan, kemudian ia mengikuti jejaknya selama dua & tiga hari, kemudian ia mendapatinya telah mati & padanya terdapat anak panahnya, apakah ia boleh memakannya?
Beliau berkata:
Ya, apabila ia menghendaki. Atau beliau berkata:
Ia boleh memakannya apabila ia menghendaki. [HR. Abudaud No.2470].

Hadits Abudaud No.2470 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2471

Apabila mengenai dgn bagian tajamnya maka makanlah & apabila mengenai dgn pagian lebarnya maka jangan engkau makan, karena itu adl hewan yg mati karena terkena benda tumpul. Aku katakan; aku melepaskan anjingku. Beliau berkata:
Apabila engkau menyebut nama Allah maka makanlah, jika tak maka jangan engkau makan. Dan jika ia makan sebagian darinya maka jangan engkau makan, karena sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya sendiri. Kemudian Adi berkata; aku melepaskan anjingku & aku mendapati anjing lain padanya. Maka beliau berkata:
Jangan engkau makan, karena engkau hanya menyebutkan nama Allah hanya pada anjngmu. [HR. Abudaud No.2471].

Hadits Abudaud No.2471 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2472

Apa yg engkau buru dgn anjingmu yg terlatih maka sebutlah nama Allah & makanlah! Dan apa yg engkau buru dgn anjingmu yg tak terlatih & engkau sempat menyembelihnya maka makanlah! [HR. Abudaud No.2472].

Hadits Abudaud No.2472 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2473

makanlah apa yg dibawa kembali busur & anjingmu! Ia menambahkan dari Ibnu Harb Al Mu'allim 'dan tanganmu', maka makanlah, baik disembelih atau tak disembelih. [HR. Abudaud No.2473].

Hadits Abudaud No.2473 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2474

Apabila engkau memiliki anjing yg terlatih maka makanlah apa yg mereka tangkap untukmu! Ia berkata; disembelih ataupun tak disembelih?
Beliau berkata:
Ya. Ia berkata; Walaupun anjing tersebut telah makan sebagian darinya?
beliau berkata:
Walaupun anjing tersebut telah makan sebagian darinya. Kemuidan ia berkata; wahai Rasulullah, berilah aku fatwa mengenai busurku! Beliau berkata:
Makanlah apa yg dibawa kembali oleh busurmu kepadamu! Beliau berkata; Disembelih maupun tak disembelih. Ia berkata; walaupun tak terlihat dariku?
Beliau berkata:
Walaupun tak terlihat darimu, selama tak hilang atau engkau dapati padanya bekas selain anak panahmu. Ia berkata; berilah aku fatwa mengenai bejana orang-orang majusi apabila kami terpaksa menggunakannya?
Beliau berkata:
Cucilah & makanlah padanya! [HR. Abudaud No.2474].

Hadits Abudaud No.2474 Secara Lengkap

[[[]]]