Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Apa yang Diucapkan Saat Mengangkat Kepala Dari Rukuk

Hadits Abudaud 720

Apabila Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku' (i'tidal) beliau mengucapkan: SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANAA LAKAL HAMDU MIL`US SAMAAWATI WAMIL`UL ARDLI WAMIL`U MAASYI`TA MIN SYAI`IN BA'DU (Maha mendengar Allah kepada siapa saja yg memuji-Nya, Ya Allah Rabb kami, hanya untuk Engkau lah segala pujian sepenuh langit & bumi & sepenuh apa saja yg Engkau kehendaki). Abu Daud mengatakan; setelah itu Sufyan Ats Tsauri & Syu'bah bin Al Hajjaj mengatakan dari 'Ubaid Abu Al Hasan, tanpa menyebutkan; Setelah ruku' Abu Daud mengatakan; sedangkan (hadits) yg telah di riwayatkan Syu'bah dari Abu 'Ishmah dari Al A'masy dari 'Ubaid dia berkata; Setelah ruku'. [HR. Abudaud No.720].

Hadits Abudaud No.720 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 721

Sami'allaahu liman hamidah maka beliau melanjutkan dgn RABBANAA LAKAL HAMDU MIL`US SAMAA`I -Mu`ammil mengatakan; MIL`US SAMAAWATI- WAMIL`UL ARDLI WAMIL`U MAASYI`TA MIN SYAI`IN BA'DU AHLUTS TSANAA`I WAL MAJDI AHAQQU MAA QAALAL 'ABDU WA KULLANAA MAA QAALAL 'ABDU WA KULLANAA LAKAL 'ABDU LAA MAANI'A LIMAA A'THAITA (Ya Allah Rabb kami, hanya untuk Engkau lah segala pujian sepenuh langit & bumi & sepenuh apa saja yg Engkau kehendaki, wahai Allah yg berhak menerima sanjungan & kehormatan, Ucapan yg paling pantas di ucapkan oleh seorang hamba, & kami semua adl hamba-Mu, tak seorang pun yg dapat melarang apa yg telah Engkau berikan). -Mahmud menambahkan- WALAA MU'THIYA LIMAA MANA'TA (begitu pula tak seorang pun yg dapat memberikan apa yg Engkau cegah). -kemudian riwayat mereka bersambung lagi- WALAA YANFA'U DZAL JADDI MINKAL JADDU (dan sekali-kali tak bermanfa'at bagi orang yg mempunyai kebesaran, dari Engkau lah kebesaran itu). Bisyr mengatakan; RABBANAA LAKAL HAMDU (Wahai Rabb kami, bagi-Mu lah segala pujian) tak menyebutkan; ALLAHUMMA. Begitu juga dalam riwayatnya Mahmud, dia tak mengatakan; ALLAHUMMA namun hanya mengatakan; RABBANAA WA LAKAL HAMDU. [HR. Abudaud No.721].

Hadits Abudaud No.721 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 722

Apabila imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah oleh kalian; ALLAHUMMA RABBANA LAKAL HAMDU (Ya Allah Rabb kami, hanya untuk Engkau lah segala pujian), barangsiapa ucapannya bersamaan dgn ucapan Mala'ikat, maka dosa-dosanya yg telah lalu akan terampuni. [HR. Abudaud No.722].

Hadits Abudaud No.722 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 723

Makmum tak mengucapkan Sami'allahu liman hamidah dibelakang imam, akan tetapi hendaknya ia mengucapkan Rabbana lakal hamdu (Wahai Rabb kami, hanya untuk Engkau lah segala pujian). [HR. Abudaud No.723].

Hadits Abudaud No.723 Secara Lengkap

[[[]]]