Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Abu Hurairah Ad Dausi Dari Ubay Bin Kab Radliyallahu Taala Anhu

Hadits Ahmad 20180

Allah Azza Wa Jalla tak menurunkan dalam Taurat maupun Injil seperti Ummul Qur'an, ia adl As Sab'ul Matsani (tujuh ayat yg dibaca berulang-ulang), ia terbagi untuk-Ku & untuk hamba-Ku, & bagi hamba-Ku ia akan mendapat apa yg ia minta. [HR. Ahmad No.20180].

Hadits Ahmad No.20180 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20181

Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yg tak diturunkan dalam At Taurat, atau dalam Zabur, atau dalam Injil, atau dalam Al-Qur'an yg semisal itu?
Aku menjawab, Tentu. beliau bersabda:
Saya ingin sebelum keluar dari pintu itu kamu telah mengetahuinya. Kemudian Rasulullah berdiri & akupun berdiri bersamanya, lalu beliau memegang tanganku & berbicara denganku hingga mendekati pintu. Ubay berkata, Lantas aku mengingatkan beliau, aku katakan, Wahai Rasulullah, apa surat yg engkau katakan kepada saya?
Beliau menjawab: Apa yg kamu baca jika kamu berdiri untuk shalat?
Kemudian beliau membaca Fatihatul Kitab (surat Al fatihah) seraya bersabda:
Itulah yg aku maksud, ia adl As Sab'ul Matsani (tujuh ayat yg dibaca berulang-ulang) & Al Qur'an yg agung yg telah diberikan kepadaku. Abdullah berkata, Aku bertanya kepada bapakku, dia menjawab, Dari Al 'Ala bin 'Abdurrahman & Suhail bin Abu Shalih. Ia mendahulukan Al 'Ala ketimbnag Suhail, lalu ia berkata, Saya belum pernah mendengar seseorang menyebutkan Al 'Ala dgn sesuatu hal yg jelek. Abu Abdurrahman berkata, Aku lebih menyukai Abu Shalih daripada Al 'Ala. [HR. Ahmad No.20181].

Hadits Ahmad No.20181 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Sahabat Anshar