Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Tidur Dengan Bertumpu Lambung Sebelah Kanan

Hadits Bukhari 5840

ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSI ILAIKA WAFAWADLTU AMRII ILAIKA WA ALJA`TU ZHAHRI ILAIKA RAHBATAN WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MALJA`A WALAA MANJAA MINKA ILLA ILAIKA AMANTU BIKITAABIKA ALLADZII ANZALTA WA BINABIYYIKA ALLADZII ARSALTA (Ya AIlah ya Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu & aku berlindung kepada-Mu dalam keadaan harap & cemas, karena tak ada tempat berlindung & tempat yg aman dari adzab-Mu kecuali dgn berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yg telah Engkau turunkan & aku beriman kepada Nabi-Mu yg telah Engkau utus).' Apabila kamu meninggal pada malam itu, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah (suci). -firman Allah Istarhabuuhum QS; Al A'raf; 116, diambil dari kata rahbah (cemas) seperti malakuut dari kata mulk (kerajaan) contoh rahabuut (harap-harap cemas) itu lebih baik dari rahamuut (terlalu mengasihi) kamu berkata; Tarhabu itu lebih baik dari tarhamu. [HR. Bukhari No.5840].

Hadits Bukhari No.5840 Secara Lengkap

[[[]]]