Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Anacaman Bagi Orang yang Memperbanyak Puasa Wishal

Hadits Bukhari 1829

Rasulullah melarang wishal dalam berpuasa. Kemudian ada seseorang dari kalangan Kaum Muslimin yg berkata kepada Beliau: Bukankah anda melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?
Maka Beliau berkata:
Siapa dari kalian yg keadaannya sama denganku?
Aku tak sama dgn keadaan seorang kalian karena Rabbku selalu memberiku makan & minum. Tatkala mereka enggan menghentikan kebiasaan puasa wishal, maka Beliau melakukan puasa wishal bersama mereka hari demi hari, kemudian mereka melihat hilal. Maka ketika itu Beliau bersabda:
Kalau hilal itu tak datang (terlambat) pasti aku akan menambah lagi puasa wishal bersama kalian. Ucapan ini Beliau sampaikan sebagai bentuk sindiran kepada mereka ketika mereka enggan menghentikan puasa wishal. [HR. Bukhari No.1829].

Hadits Bukhari No.1829 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 1830

Janganlah kalian melakukan puasa wishal. Ada seseorang berkata, kepada Beliau: Bukankah anda melakukan puasa wishal?
Beliau menjawab: Rabbku selalu memberiku makan & memberi minum. Maka laksanakanlah amal amal yg kalian mampu saja. [HR. Bukhari No.1830].

Hadits Bukhari No.1830 Secara Lengkap

[[[]]]

Shaum